สำหรับผู้อ่านที่สนใจบรรณานุกรมที่เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เจ้าของ Blog มีมาฝาก คลิกอ่านได้ที่
http://202.29.15.3/web2006/prakard1/srirat/1.html