ปิด-เปิดเทปหัวใจ...ให้ละไมกว่าเดิม

Text : Ka-Poom

.............................................................

----------->ดิฉันไปอ่านเจอคำคำหนึ่งที่ว่า..."ปิด-เปิดเทปในหัวใจให้ถูกเพลง เลือกเปิดแต่เพลงดีดี" โดยคุณขวัญ  เพียงหทัย "ชีวิตกับความรัก ในหนังสือ "รักเท่าที่เห็นและเป็นอยู่"....

รู้สึกชอบมากกับประโยคดังกล่าว...
เคยสังเกตตนเองไหมว่า...เรานั้นชอบฟังเพลงอะไร..ประเภทไหน และแนวใด...
และที่คุณขวัญ...กล่าวว่าให้เปิดเพลงดีดี ในหัวใจให้ถูกเพลงนั้น คืออะไร...

นั่นก็คือ...ในชีวิตคนเรานั้น...เมื่ออดีตผ่านไป...โดยเฉพาะอดีตที่รู้สึกขมขื่น และเจ็บปวด...
เราก็มักเลือกที่จดจำ..เรื่องราวเหล่านั้น...และ----------->เรามักจะลืมเรื่อง...อดีตที่เคยมีความสุข
แต่เรา...อับปัญญา...และแซบกับรสแห่งความเจ็บปวด...เราจึงมักเลือกที่จดและจำแต่เรืองเหล่านี้

นั่นก็คือ...เรามักเลือกแต่เทปเพลง...ที่ชวนให้ความรู้สึกหดและหู่...ในจิต
แต่เรามักไม่เลือกที่จดและจำ...เทปเพลงที่มีความสุข...เรื่องราวที่ผ่านมา ที่เป็นความทรงจำที่ดี สนุก และมีความสุขในชีวิต...เรากลับลืม..และทำให้เลือนไป...

ทุกอย่าง...คือ สิ่งที่เราเลือก..และเชื่อว่าเราเลือกได้...
เลือกที่จะให้จิตของเราเสพได้ว่า...ควรจะเสพเรื่อง หรือเพลง..อย่างไรดี


แล้วทำไม...เราถึงไม่เลือกที่จะเสพ ด้วยการเปิดเพลงดีดีในหัวใจเรา...ให้หวนถึงเรื่องราวดีดี ที่มีความสุขในชีวิต
อันเป็นความทรงจำที่งดงามในชีวิต...

ทำไม?
เราเคยถามตัวเราเองหรือไม่....