ประชาสัมพันธ์

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเจรจาตัวชี้วัด

 

               การประชุมเจรจาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2549

               ตามที่จังหวัดได้ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548 และมีการดำเนินการดังกล่าวมาโดยตลอด จนสิ้นปีงบประมาณ 2548 นั้น

                เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลและการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดให้มีความต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดเตรียมแนวทางและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 คือ กำหนดการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00-16.00น. ณ  โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ceo chumphonความเห็น (0)