SAD KM Workshop : Succes Story Mapping "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

SAD KM Workshop : Succes Story Mapping
"ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

2.  ความเอาใจใส่และกำกับดูแล
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้เลยค่ะ

ความห่วงใยเอื้ออาทรกันและกัน   (จารียา  อรรถอนุชิต  4/1)
ความเอื้ออาทรของผู้เรียน   (สุทัศน์  บุรีภักดี  2/9)
มีความใกล้ชิด และไว้วางใจกับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (สุชาดา  วรกาญจน์ 5/8)
การติดตามดูและกิจกรรมรับน้องใหม่  โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับ  องค์การ/สภา/สโมสรนักศึกษา
  (สมชาย  เวชกรรม  4/6)
การดูแลใกล้ชิดจากอาจารย์   (โฉมพิลาศ  จงสมชัย  4/9)
การที่นักศึกษารุ่นพี่ คอยดูแลการรับน้องให้เป็นไปตามข้อตกลง มีเป้าหมายร่วมกัน  
(นพพร  ศาสตร์ขำ  4/5)
การสื่อสารข้อมูลการรับน้อง ระหว่าง ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  ผู้นำนักศึกษา  จะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็ว   (สมชาย  เวชกรรม  4/6)
ตั้งศูนย์ Hot Line  สำหรับกิจกรรมรับน้องช่วยสอดส่องดูและกิจกรรม  (ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ  3/8)
การเอาใจใส่ของอาจารย์  บุคลากร  เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปได้โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
(อำพล  วิจิตขจี  3/3)
ติดตาม ดูแล การทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
  (เกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์ 4/3)
เข้าถึงปัญหา  (ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ  4/7)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72109, เขียน: 11 Jan 2007 @ 14:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)