เมื่อหัวค่ำพี่ที่เราเคารพ ท่านกรุณาโทรมาบอกเล่าเรื่องราว  ความก้าวหน้าว่า ที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นมาอย่างไร เกี่ยวด้วยการที่มีคณะถ่ายทำจากญี่ปุ่นมาน่าน

                            เท่าที่รับฟังได้บอกกลับไปว่า ขอให้พี่ได้กรุณาบันทึกในส่วนของพี่เอาไว้ด้วย เพราะเรามีเรื่องที่ต้องจำอยู่อีกมาก  แล้วอีกอย่างหนึ่งงานที่ดูใหญ่ และเกี่ยวข้อง เหมือนจะยังขาดความรู้และความเข้าใจพอ  http://gotoknow.org/blog/mrabri/71759

                           การที่มีคณะต่างชาติมาถ่ายทำวิถีชีวิตชนเผ่าชาวไทย  เรามักตามแก้อยู่บ่อยครั้ง  แต่การไม่ขออนุญาต  เขาจะไม่มีความชอบธรรมในการเผยแพร่แน่  ผมไม่ได้บอกว่า  พวกเราชาวไทยจะพากันเอามือปิดฟ้า   ช่วยก็บอกว่าช่วย  ทำก็บอกว่าทำ  แต่เท่าที่ผมรับทราบมาเป็นว่า  คณะเขาจะเอาเรื่องเก่าไปนำเสนอ

                          รัฐบาลไทยจังหวัดน่าน  ควรเข้มงวดในเรื่องนี้อย่างยิ่งว่า  ที่ผ่านมาและขณะนี้พวกเราให้การช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องตองเหลืองไปไม่น้อย  ภายใต้การทำงานในนาม ภาคีจิตอาสาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าตองเหลือง โดย ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ประธานคณะทำงานฯ และภาคีส่วนราชการ เอกชน และมีความร่วมมือจาก ดร.ยุวดีฯ และ ศ.มาร์เซล จากประเทศฝรั่งเศส กรุณาคลิ๊กอ่านตาม Link ครับ   http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/blog/detail.php? BlogID=57   ท่านได้กราบทูลถวายรายการความก้าวหน้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงทราบต่อเนื่อง   เราทราบมาว่า พระองค์จะเสด็จในพื้นที่ 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้  ( ข้อมูลล่าสุด ณ 16 ก.พ.2550 มีการกำหนดเสด็จเป็นวันที่ 2 มีนาคม 2550 เวลา 10.05 นาฬิกา )

                           ผมเพียงเห็นสำเนาหนังสือประสานเพื่อขออนุญาตจังหวัด เพื่อเข้าไปทำการบันทึกเทปสารคดี  แล้วเขาจะเอาไปนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น  มีการให้พี่น้องตองเหลืองเข้าป่าไปแล้ว  มีการทำเพิงพักในป่า  เป็นการแสดงหรือจำลองวิถีเช่นในอดีต   ก็ความจริงขณะนี้เขาเป็นอย่างไร   คณะนี้ควรมาทำเรื่องที่เป็นอยู่ขณะนี้  หากจังหวัดอนุญาตให้เขาทำแบบไม่รอบคอบ

                            ผมเชื่อว่าการบันทึกเทปสารคดีชุดนี้ไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่น  จะกลายเป็นความชอบธรรมว่า  รัฐบาลไทยจังหวัดน่านให้การอนุญาตแล้ว  นี่แหละตามภาพที่เขาเสนอ  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยที่เรารัก   เมื่อถึงเวลานั้นใคร หน่วยงานไทยกันครับจะตามแก้ไข กับสังคมโลกที่มากด้วยความยุ่งยาก ทั้งด้านภาษาและการสื่อสาร บอกตรง ๆ ครับว่ารู้สึกเหนื่อยใจ  พรุ่งนี้คงจำเป็นต้องทำหนังสือถึงผู้ว่ารากการจังหวัดน่านสักฉบับ@