ส้มแสนหวาน

ค้นหาสาเหตุ
เดี่ยวนี้ส้มในท้องตลาดรดชาติไม่ดีเพราะส้มของเรามีสิ่งเบียดเบียน และยังไม่ได้รับการจัดการที่ดี ส้มจึงถูกเก็บก่อนอายุที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลียงช่วงที่ส้มจะร่วงก่อนถึงอายุเก็บเกี่ยว ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือคลุกคลีกับสวนส้ม ต่างให้ความเห้นว่าต้นส้มที่ปลูกต่างมีเชื้อสาเหตุของโรคกรีนนิ่งทั้งนั้น บางท่านแบ่งระยะการทำลายเป้น 3 ระยะ บางท่านแบ่งระดับการเป็นโรค 5 ระดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส้มแสนหวานความเห็น (0)