ช่วงนี้ดิฉันคงจะเขียนข่าวเรื่อง ระบบรับ-ส่งเอกสาร E Document คิดว่าสิ้นเดือนมกราคม ทุกอย่างคงจะลงตัวเรียบร้อย การบริหารเอกสารจะเข้าระบบหมด การถ่ายเอกสารจะลดน้อยลง มีหลายกองบอกว่าการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ช้ามาก เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา (รศ.ดร.ธวัช) ได้ขอความร่วมจากศูนย์คอมพิวเตอร์มาดำเนินการ Format เครื่องให้ใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550 ดังนั้นขอให้ทุกกอง Copy ข้อมูล ที่จะต้องใช้เก็บไว้ให้เรียบร้อยภายในวันพฤหัส ขอความร่วมมือจากทุกกองให้ดำเนินด้วยค่ะ หลังจากนั้นพวกเราจะได้ทำงานอย่างคล่องตัวและมีความสุขจากการทำงาน