วันนี้มาอบรมการใช้ blog เริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกและสร้าง blog เขียนบันทึกครั้งแรก ยากเหมือนกัน เพราะไม่รู้จะเขียนอะไรดี สงสัยจะต้องฝึกเขียนบ่อยๆ เวลาน้อยจัง ต้องกลับออฟฟิศแล้ว