โครงการสานสามวัยคนแม่ฮักร่วมใจลดควันบุหรี่และสุรา

opgkm
เป้าหมาย :รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และดื่มสุราในชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนในการดำเนินงานด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

  โครงการสานสามวัยคนแม่ฮักร่วมใจลดควันบุหรี่และสุรา

 

๑.  คำสำคัญ :            ลดปัจจัยเสี่ยง, การณรงค์

 

๒.  จังหวัด :           เชียงใหม่

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย :   ชาวบ้านแม่ฮักพัฒนา ม.๙ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

๔.  เป้าหมาย :

               รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และดื่มสุราในชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนในการดำเนินงานด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

 

๕.  สาระสำคัญของโครงการ :

               หมู่บ้านแม่ฮักพัฒนา ม.๙ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติด แม้ว่าจะจัดการปัญหายาเสพติดได้แต่ปัญหาเหล้า บุหรี่ ยังมีปริมาณการใช้ค่อนข้างมาก จากการสำรวจข้อมูลของคณะกรรมการชุมชนพบว่า รถส่งสินค้าเหล้าและบุหรี่ที่เข้ามาส่งในชุมชน เข้ามาอาทิตย์ละ ๓ ครั้ง แต่ละครั้งต้องจ่ายค่าสินค้าบุหรี่เหล้าราวครั้งละหมื่นบาท อาทิตย์ละเกือบสี่หมื่นบาท แต่ละเดือนชุมชนต้องสูญเงินเป็นแสนบาท

               การดื่มเหล้ากันแพร่หลายในชุมชนทำให้ปัญหาการทะเลาะวิวาทถี่ขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระหว่างชุมชน และข้อมูลจากสถานีอนามัย พบว่าคนสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามีอัตราการเจ็บป่วยต้องเข้ารับบริการจากอนามัยบ่อย รวมทั้งอุบัติเหตุจากการมึนเมาแล้วขับขี่

               จากการสำรวจข้อมูลผู้สูบบุหรี่และดื่มเหล้าในชุมชน โดยกลุ่มเยาวชนในชุมชนทำการสอบถามทุกหลังคาเรือน ทำให้รู้ข้อมูลว่ามีใคร บ้านไหนที่สูบบุหรี่และดื่มสุราบ้าง แล้วเขียนโครงการสานสามวัยคนแม่ฮักร่วมใจลดควันบุหรี่และสุรา ขอรับการสนับสนุนจาก สสส.

 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ :

               การประชุม/เสวนา (การประชุมวางแผนคณะทำงาน, การจัดเวทีเสวนาสมาชิกชมรมคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และเสพสุรา, การเสวนาพบปะกลุ่มผู้สูบบุหรี่) การฝึกอบรม (ได้แก่ อบรมทักษะการเป็นครูที่ดีและการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนและชุมชน การรณรงค์ (ได้แก่ การจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก, การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามอบพระคุณแก่แผ่นดิน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การรณรงค์จักรยานแรลลี่สะสมแต้มความรู้พิษภัยบุหรี่และสุราของเยาวชนและมอบสื่อแก่ชุมชน, พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เลิกบุหรี่และสุราอย่างถาวรและเยาวชนที่เป็นบุคคลตัวอย่างรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และสุรา, การส่งเสริมสนับสนุนการจัดรายการวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวของเยาวชน) กิจกรรมกลุ่ม (ได้แก่ กิจกรรมพบปะกลุ่มเยาวชนในชมรมบาร์ดื่มนมเพื่อสุขภาพ, งานสายสัมพันธ์ครอบครัวเนื่องในวันแม่แห่งชาติ)

 

๗.  การจัดระบบ โครงสร้าง กระบวนการทำงาน :

               ดำเนินการในรูปคณะกรรมการชุมชน มีนายพรหมมินทร์  บัวชื่นบาล เป็นผู้รับทุน และนายธีระพันธ์  เตชะ เป็นผู้ผิดชอบโครงการ

 

๘.  ขอบเขตและระยะเวลาดำเนินโครงการ :

               ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘

 

๙.  การประเมินผลและผลกระทบ :

               ไม่มีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ

               การดำเนินงานของโครงการส่งผลกระทบหลายประการ ได้แก่ การปิดตัวของร้านเหล้าตองในชุมชน, การลดรายจ่ายของชุมชน

 

๑๐. ความยั่งยืน

               มีความเคลื่อนไหวที่เป็นความต่อเนื่องจากโครงการหลายประการ เช่น การจัดรายการวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวของเยาวชน, การจัดแรลลี่จักรยานนำความรู้สู่ครัวเรือน, บาร์นม ซึ่งเป็นแหล่งพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเยาวชน

 

๑๑. จุดแข็งและอุปสรรค

               เป็นชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการกับปัญหายาเสพติด และในส่วนการดำเนินงานมีระบบการวางแผนที่ดี มีแกนนำที่มีความเข้มแข็ง มีพี่เลี้ยง (สถานีอนามัย) ที่ทำงานร่วมอย่างใกล้ชิด

 

๑๒.                 ที่ติดต่อ :

               สถานีอนามัยบ้านแม่ฮักพัฒนา ม.๙ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KM

คำสำคัญ (Tags)#ลดปัจจัยเสี่ยง#การณรงค์

หมายเลขบันทึก: 71617, เขียน: 09 Jan 2007 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)