ตัวนับสถิติสามารถใช้บอกแนวโน้มผู้เข้าชม อ่าน blog ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง หลายบล็อกที่เห็นว่า ดูคึกคัก มีผู้อ่าน ผู้เขียนความคิดเห็นต่อท้ายบันทึกมากมาย แต่ทำไม ตัวนับสถิติ มีจำนวนผู้ชมไม่เท่าไหร่

 

…………นี่คือการสุ่มสำรวจ blog ที่ติดตัวนับสถิติ Sitemeter และหยิบมารายงาน เปรียบเทียบกันครับ

สถิติ ณ เวลา 20.00 น. วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550

 

Average per day (Visit) จำนวนคน (IP) เฉลี่ยต่อวัน

 

Average Per Day

หมอสมบูรณ์ = การระงับปวดหลังผ่าตัด  9 คน
R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. 6 คน
เรื่องเล่า (เบาๆ) 13 คน
KM คณะแพทยศาสตร์ มข. 6 คน

ออต = เล้าข้าว 55 คน
TaiSilk 7 คน
เรื่องเล่าพิลิปปินส์ 2 คน

น.เมืองสรวง = ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 1 คน 

Average per day (Page View) จำนวนครั้งที่คลิกเฉลี่ยต่อวัน

 

หมอสมบูรณ์ = การระงับปวดหลังผ่าตัด 20 ครั้ง
R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. 9 ครั้ง
เรื่องเล่า (เบาๆ) 21 ครั้ง
KM คณะแพทยศาสตร์ มข. 10 ครั้ง

ออต = เล้าข้าว 126 ครั้ง
TaiSilk 13 ครั้ง
เรื่องเล่าพิลิปปินส์ 2 ครั้ง

น.เมืองสรวง = ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 1 ครั้ง

Average Visit Length (Visit)  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเวบ อยู่ใน blog นั้น (นาที)

 


หมายถึง ค่าเฉลี่ยในการอ่านบันทึกของผู้อ่าน  1 คน  ในบล็อกแห่งนั้นใช้เวลาเฉลี่ยเท่้าไหร่


หมอสมบูรณ์ = การระงับปวดหลังผ่าตัด 3.04 นาที
R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. 1.16 นาที
เรื่องเล่า (เบาๆ) 1.55 นาที
KM คณะแพทยศาสตร์ มข. 3.03 นาที

ออต = เล้าข้าว 3.12 นาที
TaiSilk 1.23 นาที
เรื่องเล่าพิลิปปินส์ 0.18 นาที

น.เมืองสรวง = ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 3.09 นาที

Average Visit Length (Page View ) ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่ผู้เข้าชมเวบ อยู่ใน blog นั้น (นาที) 


หมายถึง ค่าเฉลี่ยในการอ่านบันทึก 1บันทึก ใช้เวลาเฉลี่ยเท่้าไหร่

 หมอสมบูรณ์ = การระงับปวดหลังผ่าตัด 2.3 นาที
R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. 1.6 นาที
เรื่องเล่า (เบาๆ) 1.7 นาที
KM คณะแพทยศาสตร์ มข. 1.7 นาที

ออต = เล้าข้าว 2.3 นาที
TaiSilk 1.9 นาที
เรื่องเล่าพิลิปปินส์ 1.3 นาที

น.เมืองสรวง = ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 1.6 นาที

 

 

 

Site Summary สถิติที่หยิบมาให้ชม คือ

Visit และ Page view


อธิบายง่ายๆ
  Visit เป็นการนับ IP คือนับจำนวนคนที่เปิดเข้ามาชม blog นั้น เมื่อบุคคลหนึ่ง เปิดอ่านบันทึก 10 หน้า
Visit จะนับเท่ากับ 1 ครั้ง

Page View คือการนับจำนวนครั้งที่เปิดดู บุคคลหนึ่ง เปิดอ่านบันทึก 10 หน้า
Page View จะนับเท่ากับ 10 ครั้ง

การเก็บค่า Ip จะเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อคุณเปิด blog นั้น ในวันต่อไป Visit จะนับคุณเพิ่มเป็นอีก 1 ครั้ง


Average per day คือ จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อวันที่ทั้งหมดที่เปิดดู blog นั้น นับตั้งแต่วันแรกที่ติดตัวนับสถิติ จนถึงเวลา ปัจจุบัน หารด้วย จำนวนวันทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกที่ติดตัวนับสถิติจนถึงวันนี้

Average visit length  คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเวบ อยู่ใน blog ของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่ใช้ในการอ่าน หรือเปิดหน้านั้น ไว้เฉยๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Sitemeter เก็บไว้ ทุก IP ว่า เข้ามาใช้เวลาอยู่ในเ  blog นี้ ตั้งแต่วินาทีแรก จนคลิกออกไป เป็นเวลาเท่าไร

เก็บรวมรวมทั้งหมด ทุกคน ที่เข้ามาในบล็อก แล้วหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมออกมา

ซึ่งทั้ง  Average per day และ  Average visit length   จะมีการเก็บข้อมูลของทั้งค่า Visit และ Page view ที่กล่าวถึงในตอนต้น