นอกจากต้องเสียค่าปรับเรื่องจอดรถผิดที่แล้ว วันนี้ยังพบเรื่องดี ๆ ที่อยากบันทึก

     ดิฉันได้พบเอกสารเรื่อง "อ่านคำบาลีอย่างไรให้ถูกต้อง" เป็นเอกสารที่แจกที่วัดชัยชนะสงคราม เป็นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่น

     เมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จแล้วทำให้นึกถึง นิสิต นักศึกษา ว่าน่าจะมีใครสักคนนำเรื่องดังกล่าวไปทำเป็นหัวข้อ วิทยานิพนธ์ หรือ โครงงานอิสระ ถ้าพิจารณาจากเอกสารน่าจะทำได้ไม่ยาก จึงขอนำความคิดดังกล่าวบันทึกไว้เผื่อใครสนใจจะได้นำไปทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างมาก ถ้าคนอ่านเป็นและอ่านอย่างสนุก ความยากรู้ในเรื่องหาน่าจะตามมา

      และผลที่ได้ เราจะได้คนมีเพิ่มขึ้นมัย ........

     (จะเอาเนื้อหาในใส่ภายหลังค่ะ)