พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อราชภัฏ


     “พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อราชภัฏ”

Nakhon Pathom Rajabhat University, THAILAND : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

   “วันราชภัฏ” คือ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ตรงกับ “วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี” โดยสืบเนื่องจากเมื่อ “วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน นาม “ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “ตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ผองชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   เอกลักษณ์ :   บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น    

   อัตลักษณ์ :    พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

   ปรัชญา :     การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

   วิสัยทัศน์

     “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น”

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย : พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ดอกเฟื่องฟ้า 

สีประจำมหาวิทยาลัย : ชมพู แดง

    เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรม “ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”  โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศีกษา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จํานวน ๑๐ รูป และปลูกดอกเฟื่องฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” โดย นางสาววิมวิภา รอดสนใจและคณะทำงาน    www.npru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 711721เขียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2023 20:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2023 20:06 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี