สื่อการสอนนี้ จัดทำเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ ติดต่อขอ สำเนาแผ่นได้ จำนวนแผ่นที่ใช้แผ่นซีดี  1 แผ่นเท่านั้น