การเรียนรู้ยุคใหม่


สาเหตุ

การเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ขาดวัคชีนในการป้องกันที่ได้ผล ผลกระทบต่อระบบปอดของมนุษย์

ผลกระทบ

การดำเนินชีวิตของมนษย์ไม่เป็นไปตามปกติธรรมชาติ เพราะหวาดระแวงการติดเช้ือ การประกอบอาชีหยุดชะงัก การศึกษาขาดความต่อเนื่อง/ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา /ประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร/ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้เรียน 

การเรียนการสอนที่เหมาะสมของยุค

การสร้างระบบและกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ยึดระบบให้มากเกินไป/การใช้สื่อผ่านระบบอินเตอร์เนต แบบออนไลน์ โดยการกำกับอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการเคี่ยวเข็นให้เป็นไปตามที่ครูต้องการ/การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจให้ต้องการแสวงหาความรู้/การเป็นโคช มากกว่าการเป็นครู/ 

ความเคยชินกับความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนวิธีคิดกับการเรียนยุคใหม่ และการเน้นให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากกว่าการได้ทำหน้าที่ในการสอนของครู หลักการนี้คือเรื่องที่ควรตระหนักในยุคใหม่

หมายเลขบันทึก: 708950เขียนเมื่อ 21 ตุลาคม 2022 13:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 ตุลาคม 2022 13:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท