วัสดุอุปกรณ์

      1.กุ้ง    2. หลอดฉีดยา     3.เข็มฉีดยา     4.เข็มหมุด   5.ถุงมือ     

6.แผ่นโฟม7.ฟอร์มารีน8.กระดาษข้อมูล9.ผ้าปิดปาก

ขั้นตอนการทดลอง

1.นำกุ้งมาจัดลักษณะตามที่ต้องการ

2.พ่นฟอร์มารีน ( เข้มข้น 60  % ) ให้ทั่วตัวกุ้ง

3.นำเข็มหมุดมาปักเพื่อพยุงส่วนต่าง  ๆ ของกุ้งให้เป็นธรรมชาติตามความต้องการ

4.ฉีดฟอร์มารีนเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของกุ้ง โดยการฉีดเข้าตามส่วนต่าง ๆของกุ้งทุกส่วนและที่ตาทั้ง 2 ข้าง เพราะบริเวณนี้มีเส้นเลือดที่ผ่านทุกส่วนของร่างกาย

5.ฉีดพ่นฟอร์มารีนให้ทั่วตัวกุ้ง แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

6. กรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อศึกษาต่อไป