บ่อยครั้งที่ทันตแพทย์คุยกับผู้ปกครอง เรื่องเกี่ยวกับการดูแลฟันให้เด็ก พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จะบ่นว่าแปรงให้เด็กไม่ได้ แปรงไม่เป็น เด็กไม่ยอมให้แปรง

ในระยะเวลาที่เป็นทันตแพทย์เด็กมา 10 กว่าปี พบว่าเด็กที่ฟันสะอาด ผู้ปกครองสามารถแปรงฟันให้เด็กได้ดีนั้น ส่วนใหญ่เริ่มจากการฝึกแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนเด็กที่ไม่ยอมแปรงฟัน ผู้ปกครองแปรงให้ไม่ได้นั้นส่วนใหญ่มักจะเพิ่งมาเริ่มจะแปรงฟันให้เด็กเมื่อเด็กโตแล้ว

ทันตแพทย์แนะนำว่าควรจะฝึกทำความสะอาดช่องปากและฟันให้เด็ก โดยเริ่มจากการใช้ผ้าสะอาดเช็ดที่สันเหงือก (เพราะฟันยังไม่ขึ้น) ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน 

เมื่ออายุประมาณ 9 เดือน เด็กจะเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นซี่แรก ผู้ปกครองจึงจะเริ่มใช้แปรงสีฟันแปรงให้เด็ก (ขอแนะนำว่าเวลาแปรงควรจะเล่นไปแปรงไป ไม่ควรจะมุ่งมั้นที่จะแปรงให้เด็กให้ได้ เพราะเด็กจะรับรู้ว่าการแปรงฟันเป็นเรื่องที่จริงจังและน่ากลัว เด็กจะไม่ชอบ ที่สำคัญอย่าให้เด็กเจ็บจากการแปรงฟันเด็ดขาด)   

เมื่ออายุมากขึ้นเด็กก็จะยอมรับการแปรงฟันเอง ที่สำคัญเด็กจะแปรงฟันเองได้โดยผู้ปกครองไม่แปรงให้ก็ต่อเมื่ออายุได้ 7-8 ปี  เพราะการใช้มือของเด็กยังไม่ดีพอที่จะแปรงฟันให้สะอาดได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นในเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็ก หรือแปรงฟันให้เด็กซ้ำหลังจากเด็กแปรงฟันเสร็จแล้ว

อีกประการหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ การใช้เส้นใยขัดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ฟันชิด (ปกติฟันเด็กมักจะห่าง เนื่องจากธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ทำความสะอาดง่าย ๆ ) เช่นฟันหน้าที่เก  หรือฟันกรามหลัง  และก็เช่นกันทุกครั้งที่ผู้ปกครองใช้เส้นใยขัดฟันให้เด็ก ต้องทำอย่างนุ่มนวล ไม่ให้เด็กเจ็บ

       ถ้าทำดังนี้ เด็กก็จะแปรงฟันได้  ฟันก็อาจจะไม่ผุ  ...... สวัสดีครับ