การใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนออทิสติก ห้องเตรียมความพร้อม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส


การใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนออทิสติก ห้องเตรียมความพร้อม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

Visual Strategies to Develop Self-Help Skills of Students with Autism Preparation 6 Classroom of Special Education Center Narathiwat 

กัญญาณี สนใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการล้างมือก่อนและหลังการใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) 

2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการแปรงฟันก่อนและหลังการใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) 

3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการเข้าห้องน้ำก่อนและหลังการใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) 

4) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการอาบน้ำ สระผม ก่อนและหลังการใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีกรณีศึกษาในการวิจัย คือ นักเรียนออทิสติก ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส และมีพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไม่สมวัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดสื่อ นวัตกรรม “VS(Visual Strategies) พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน” แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แบบประเมินพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

จากผลการวิจัยพบว่า 

1) การเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการล้างมือ พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) สูงกว่าการประเมินก่อนการจัดการเรียนรู้ 

2) การเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการแปรงฟัน พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) สูงกว่าการประเมินก่อนการจัดการเรียนรู้

3) การเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการเข้าห้องน้ำ พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) สูงกว่าการประเมินก่อนการจัดการเรียนรู้ 

4) การเปรียบเทียบพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองในด้านการอาบน้ำ สระผม พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนและใช้สื่อทางสายตา (Visual Strategies) สูงกว่าการประเมินก่อนการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 707952เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2022 04:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กันยายน 2022 04:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท