การที่จะสรุปข้อมูล ตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆนั้นอย่างมีคุณภาพ ต้องการ ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมด้วย

วันนี้จะเล่าเรื่องจริงที่ประสบมาให้ฟังเพื่อชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างของกับดักคุณภาพ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสัก 5-6 ปีก่อน สมัย ร.พ.มอ.เพิ่งจะได้ HA หมาดๆ ได้มีโอกาสไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลในภาคใต้ พบรุ่นน้องซึ่งทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัด ได้นำเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. ป้องกันการติดเชื้อ การเกิดอุบัติเหตุถูกเข็มตำ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานห้องเจาะเลือด

 โดยใช้หลอดเลือดระบบสูญญกาศ กระบอกฉีดยาและเข็มเจาะเลือดชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งได้นำเสนอว่า นอกจากจะประหยัดเงินมากกว่าการใช้หลอดเลือด กระบอกฉีดยาแบบ reused แล้วยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มตำ หลอดเลือดแตกบาดมืออีกด้วย ทั้งนี้มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนอ้างอิง ด้านค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ จากวารสารทางการแพทย์ และผู้เขียนก็ทำงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วย

ขณะนั้นเองเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่า การใช้เข็ม กระบอกฉีดยา และหลอดเก็บตัวอย่างเลือด แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้กระบอกฉีดยา และหลอดเก็บตัวอย่างเลือดแบบใช้หลายครั้ง จริงหรือ? ก็เลยขอเอกสารอ้างอิงเพื่อศึกษา

เมื่ออ่านวารสารเรื่องนั้นแล้วพบว่าการใช้กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวประหยัดกว่าการใช้กระบอกฉีดยาชนิดหลายครั้งจริง โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 20,000-150,000 บาทต่อปี 

ก. ข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์ก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มาจากหน่วยงานต้นสังกัดจริง

ข. เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสารวิเคราะห์ต้นทุนจริง

 ค. สูตรวิธีคิดคำนวณต้นทุนแบบนี้ก็ใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆใช้คำนวณต้นทุนด้วย (ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่)

แต่ความเป็นจริงแล้ว ต้นทุนกระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งถูกกว่าชนิดใช้หลายครั้งจริงหรือ ข้อมูลที่ใช้สรุปต้นทุนนั้นผิดพลาดตรงไหน ผมขอทิ้งไว้เท่านี้ ให้พวกเราหาส่วนที่หายไปของเรื่องนี้จาก วารสารเทคนิคการแพทย์ 24(1):81-86, 2539 มิ.ย. 0125-2682 ใครหาเจอกับดักคุณภาพเรื่องนี้บ้างโปรดแจ้งด้วย