2022-08-18 ศัพท์ น่าสับสน - Set – H – hardy & hearty 


Revision H

2022-08-18

ศัพท์ น่าสับสน - Set – H – hardy & hearty                     

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

แสดงรายละเอียด จากตำราแต่ละเล่ม ที่เป็นหัวข้อ ต่อไปนี้:

 Ref.: http://www.gotoknow.org/posts/

 

Dictionary.com

ออกเสียง hardy = “HAHR-dee”

ออกเสียง hearty = “HAHR-tee”

 

Common Error in English Usage Dictionary:

HARDY & HEARTY

        These two words overlap somewhat, 

        but usually the word you want is "hearty.”

The standard expressions are “a hearty appetite,” 

        “a hearty meal,” a “hearty handshake,”

        “a hearty welcome,” and “hearty applause."

 

"Hardy” turns up in “hale and hardy,” 

         but should not be substituted for "hearty”in the other expressions. 

 

Party hearty” and “party hardy” are both common renderings 

         of a common youth saying, but the first makes more sense.

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree: 

hardy

         = vigorous; robust; stout; brave: 

           The early settlers were hardy people.

Not to be confused with:

hearty = warm-hearted; jovial; substantial: 

            He gave me a hearty handshake.

 

Dictionary.com:

Hardy

noun, plural har·dies.

      = a chisel or fuller with a square shank 

          for insertion into a square hole (hardy hole ) 

          in a blacksmith's anvil.

Adj. (of plants) able to live out of doors throughout the winter.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the right Synonym for hearty

Adjective

SINCEREWHOLEHEARTEDHEARTFELTHEARTYUNFEIGNED 

mean genuine in feeling. 

 

To SINCERE 

         stresses absence of hypocrisy, feigning, 

         or any falsifying embellishment or exaggeration.  

         a sincere apology 

WHOLEHEARTED 

         suggests sincerity and earnest devotion 

         without reservation or misgiving.  

         promised our wholehearted support  

HEARTFELT                                                                           

        suggests depth of genuine feeling outwardly expressed.  

        expresses our heartfelt gratitude  

HEARTY 

        suggests honesty, warmth, and 

        exuberance in displaying feeling.  

        received a hearty welcome  

UNFEIGNED 

        stresses spontaneity and absence of pretense.  

        her unfeigned delight at receiving the award

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Notes

Do You 'Party Hearty' or 'Party Hardy' (or Both)?

The key to partying is being kind and resilient.

What to Know

Party hearty is the original idiom 

          used to describe someone capable of partying 

          for a long time and having fun. 

Soon after the phrase was coined, 

it was misheard as party hardy which implies the same thing

"Hearty" itself refers to good health and ability

while "hardy" implies a boldness or capability to withstand tough conditions.

 

Do you "party hearty" or "party hardy"? 

Or, perhaps, you do both, and celebrate, drink, eat, 

and have a good time with resiliency into the midnight hours?

… he's refrained from contacting any of the folks back home 

… while single-mindedly stoking his stardom,

entertaining millions, and partying hearty.
— Joe Leydon, Variety, 17 Jan. 2018

 

Though Halloween isn't technically until Wednesday, 

that doesn't mean you can't party hardy or 

take advantage of the serious flow of candy this weekend in preparation.
— Isaac Hale, The Daily Herald, 25 Oct. 2018

 

Hearty vs Hardy

The adjective hearty refers to doing things heartily

         —and, yes, you can "party heartily," too, 

         but that expression is less common. 

         (You can also "party hardily," but, again, 

         that is not often seen in print

        —it's just heard in the wee hours of partying hearty.)

If you're partying hearty, 

you're more than likely enjoying yourself at the party 

and making a fun time for others. 

Hearty also expresses that you are in good health 

            and have the will and ability to consume 

            the large amounts of food and drink 

           (hence, "hearty appetite") at the party. 

Hardy, on the other hand, implies being bold and audacious, 

          as well as being able to withstand hard things 

          (like another dozen hot wings or another round). 

These are all qualities that enable one to "party hearty" 

          and/or "party hardy." 

          Although the phrases are synonymous, their base words are not, by definition.

 

Hearty is obviously related to the English word heart 

(in Old English, it was heorte), 

the name of the organ in your chest that pumps 

         blood through your veins and arteries 

         (and that keeps you alive to party on), 

and has figurative meanings derived from the idea 

        that the heart is the seat of kindly feelings. 

Hardy, on the other hand, 

       is firmly based on hard, from Old English heard

       meaning "solid and firm," and 

       is often heard in the phrase "hale and hardy" 

       to describe people in good health or is used 

       to describe plants that can withstand extreme conditions

       (or people who can be out from happy hour to closing time).

 

What might be surprising to some people is that 

       "party hearty" was the original expression, 

        which dates from the mid-1900s in American English.

It was likely formed from the process of reduplication

         —that is, people began rhyming party with hearty, and it caught on. 

 

In short time, hardy was misheard for hearty 

(just to be clear: hearty and hardy are not homophones), 

which created the egg-corn "party hardy" 

and which, itself, led to the common variant "party hard.

 

Idioms Defy Grammar

"Party hearty" and "party hardy" are not grammatical 

          (although "party hard" is, 

          as hard is an adverb that brings the proper grammatical unit to the party). 

 

          Both hearty and hardy are adjectives,

          which means they should be modifying a noun or another adjective, 

           but they instead modify the verb party—adverbs modify verbs. 

 

So the expressions are considered idioms 

that break the rules of grammar, 

but, you know, "it ain't a party till something gets broken."

 

At the beginning of the night, you might "party hearty," 

but after hours you might be said to be "partying hardy." 

And, if you are, 

          we just hope you don't find yourself 

          under the table when the sun rises. 

Better grab a glass of water now for good measure.

หมายเลขบันทึก: 705554เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2022 13:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 สิงหาคม 2022 13:32 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี