ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ โทนี่ ปัญญโรจน์

กลยุทธ์ทางการตลาด


กลยุทธ์ทางการตลาด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

              กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึงกลวิธี แผนการหรือแนวทางที่ถูกวางไว้เพื่อกำหนดการสร้าง สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการที่จะใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสำคัญมากในการทำการตลาดสมัยใหม่

กลยุทธ์ทางการตลาดในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย มีเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งนักการตลาดมืออาชีพมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้ เพื่อทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับบทความนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

              1.การนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สมัยปัจจุบันเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการผสมผสานข้อมูลบวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ และ โดนใจผู้บริโภคหรือลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ความคิดแบบแกะดำ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัท เจ้าของกิจการ จึงควรวิธีการแปลก ใหม่มาตอบสนองความต้องการของพวกเขา

              2.การสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบัน จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก คำว่าง่ายหมายถึง ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยี มี social media และมีเครื่องมือต่างๆอีกมากมาย ซึ่งทั้งมีราคาถูกและเครื่องมือบางตัวสามารถใช้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จึงสามารถสร้างแบรนด์ได้ง่ายขึ้น แต่คำว่า ยาก หมายถึง การจะสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดและยั่งยืนนั้นยากกว่า เพราะในปัจจุบันมีคู่แข่งขันเป็นจำนวนมากนั่นเอง

              3.ลดต้นทุน การโฆษณาหรือการสร้างสรรค์สื่อต่างๆเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น แต่นั่นหมายถึงต้นทุน ดังนั้น เจ้าของกิจการ หรือบริษัท ควรคำนึงถึงเรื่องของ การลดต้นทุนของการสิ้นเปลืองจากโฆษณาวีดีโอ ปัจจุบันหลายบริษัท ซื้อโฆษณาแบบกระจาย แต่หากการกระจายซื้อโฆษณาแยกกันในแต่ละช่องทาง นั่นอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา ได้เห็นโฆษณาเดิมๆ มากจนเกินความจำเป็น ซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณโฆษณา สิ่งเหล่านี้เจ้าของกิจการควรคำนึงถึงด้วย

              4.ลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน นี่คือคำถาม เพื่อที่เราจะได้ทำการตลาดได้ถูกและได้ตรงกับลูกค้า ปัจจุบันคนใช้อินเตอร์เน็ตกันเยอะมากและในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นอีก ดั้งนั้น การหาลูกค้าในโลกอินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญ ปัจจุบันมีเครื่องมือหลายตัวที่ทำให้รู้ว่า ลูกค้าของคุณอยู่ไหนและมีความสนใจเรื่องอะไร เราสามารถดูหรือค้นหาเครื่องมือนี้ได้จากหลายเครื่องมือ เช่น ใน Facebook, ใน Youtube เป็นต้น

              5. Marketing Mindset คือความคิด ความเชื่อ ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการกระทำของบุคคลนั้นๆซึ่งความคิด  ความเชื่อ Mindset ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน Mindset จึงเหมือนกับแบบแปลนบ้าน ก่อนที่จะสร้างบ้าน เราควรมีแบบแปลนบ้านเสียก่อน ไม่ใช้คิดจะปลูกบ้าน สร้างบ้าน ก็สร้างเลย ถ้าทำเช่นนี้ อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการก่อสร้างได้ แล้วผลที่ตามมาก็คือ ต้องเสียเวลา เสียเงินทอง ในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง แต่ถ้าเรามีแบบแปลนบ้าน เราก็จะสร้างบ้านได้ตามแผนหรือแบบแปลน ทำให้ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

              6. Brand Ambassador(แบรนด์ แอมบาสเดอร์) หากเปรียบเทียบแล้ว ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งมีการว่าจ้างหรือบางบริษัทอาจจะไม่มีการว่าจ้างแต่จะใช้เจ้าของบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทหรือบางบริษัทอาจจะใช้ ดารา นักแสดง นักกีฬา นักร้อง  โดยจะมีการทำกิจกรรมของบริษัทผ่าน Brand Ambassador(แบรนด์ แอมบาสเดอร์)      เช่น พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ครีมอาบน้ำ เบตาดีน เนเชอรัล ดีเฟนส์ , บัวขาว(นักมวย)เป็น Brand Ambassador ของเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว เป็นต้น

              7. Brand หรือ แบรนด์ คือ คำตอบ  เมื่อกล่าวถึง Chevrolet(เชฟโรเลต) มีน้อยคนนักที่จะไม่ทราบว่าคือรถยนต์ ,เมื่อกล่าวถึง STARBUCKS (สตาร์บัคส์) มีน้อยคนที่จะไม่รู้จักว่าคือร้านกาแฟที่ทันสมัย,เมื่อกล่าวถึง GOODYEAR(กู้ดเยียร์)มีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักว่าเป็นยางรถยนต์อันดับ 1 , เมื่อกล่าวถึง ROLEX (โรเล็กซ์) มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักว่าคือนาฬิการาคาแพง ,เมื่อกล่าวถึง XEROX (ซีร็อกซ์) มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักว่าคือเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

              การสร้างแบรนด์ หรือ Branding จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ และยังสามารถทำให้แบรนด์ของคุณมีความน่าเชื่อถือของสินค้าผ่านตัวแบรนด์ได้อีกด้วย ซึ่งนักการตลาดจะต้องทำการบ้านว่า จะช่วยให้บริษัทและผลิตภัณฑ์หรือสินค้า บริการ นั้นมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้อย่างไร

              8.ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของบทความนี้ การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ จะต้องนำทฤษฏีตัวนี้มาใช้นั่นคือ Marketing Mix หรือส่วนผสมทางการตลาด ถึงแม้ทฤษฏีนี้จะใช้กันมานานมาแต่ก็ยังทันสมัยและมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมาก อันได้แก่

1.สินค้า(Product) การทำการตลาดใดๆ จะต้องมีสินค้า มีบริการ ที่จะนำเสนอก่อน ซึ่งสินค้า บริการ นั้นอาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้

2.ราคา(Price) การตั้งราคามีความสำคัญไม่ใช่น้อยในการทำการตลาด เพราะถ้าตั้งราคาสูง แต่ตัวของสินค้ามีคุณภาพต่ำ ลูกค้าก็จะคิดว่าสินค้ามีราคาแพง แต่ตรงกันข้ามถ้าสินค้ามีคุณภาพดีมาก ถึงแม้ตั้งราคาสูง ลูกค้าก็ยินดีจ่ายเงิน ฉะนั้น นักการตลาดควรพิจารณาถึงราคาของสินค้ากับคุณภาพ พร้อมทั้งต้นทุนของสินค้าไปพร้อมๆกัน

 

3.ช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) ต้องคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการส่งถึงมือของลูกค้า และคำนึงถึงประเภทของสินค้าและบริการ

4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) การสื่อสารทางการตลาด นักการตลาดจะต้องคำนึงถึง สารที่จะส่ง คำนึงถึง สื่อที่จะใช้ในการส่ง รวมถึงเทคโนโลยี ต่างๆที่จะใช้ในการสื่อสารถึงลูกค้า

              สำหรับ Marketing Mix หรือส่วนผสมทางการตลาด(4P) ปัจจุบันอาจมีนักวิชาการเพิ่มเป็น 6P ,7P,8P,9Pหรือจะกี่ P แต่ก็ยังใช้หลักวิชาของ ศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูด้านการตลาดชั้นนำของโลก เป็นฐานในการคิด

                สุดทางนี้ อยากฝากทั้งผู้อ่านว่า กลยุทธ์ทางด้านการตลาดมีมากมาย แต่นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จเขามักจะเลือกใช้เครื่องมือหรือกลยุทธ์อย่างมีศิลปะหรือการประยุกต์ใช้ที่เข้ากับสถานการณ์ เพราะ กลยุทธ์ทางการตลาดหนึ่งอาจจะใช้แล้วประสบความสำเร็จในสถานการณ์หนึ่ง แต่เวลาผ่านไปหากนำเอากลยุทธ์เดิมมาใช้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ เวลาเราต่อสู้ในสงคราม เรามี ปืนยาว ปืนสั้น มีด รถถัง ฯลฯ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับจังหวะและสถานการณ์นั้นเอง

คำสำคัญ (Tags): #วิทยากร นักพูด
หมายเลขบันทึก: 705335เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2022 11:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 สิงหาคม 2022 11:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี