การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ชื่องานวิจัย        การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

                          โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

ชื่อผู้วิจัย                                สิบเอกภาคิน  ลุนลี

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจัยได้จัดทำเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนและแบบทดสอบหลังการเรียน  ซึ่งแบบทดสอบจะนำมาจากเนื้อหาที่ได้บรรยายในชั้นเรียน และงานที่มอบหมาย

ผลการศึกษาปรากฏว่า  คะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้  (6-10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  35.50 และเมื่อนักเรียนได้ทำแบบฝึกและใบความรู้ที่ให้จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบหลังการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (11-15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  72.5 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)   และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น

 

หมายเลขบันทึก: 704399เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2022 11:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กรกฎาคม 2022 14:43 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี