ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ โทนี่ ปัญญโรจน์

Mindset สำหรับนักการตลาด


Mindset สำหรับนักการตลาด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

www.drsuthichai.com

                        Mindset หรือ กรอบความคิด มีความสำคัญมากต่อการเป็นนักการตลาดหรือการเป็นนักธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะ Mindset หรือ กรอบความคิด เป็นความเชื่อ เป็นทัศนคติ ที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่นักการตลาดหรือนักธุรกิจได้ประสบมาแล้วกลายเป็นความเชื่อ ความคิด และทัศนคติ 

                        ซึ่ง Mindset หรือ กรอบความคิด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

                        1.Growth Mindset ทางด้านการตลาด (กรอบความคิดแบบเจริญเติบโต ก้าวหน้า) โดยนักการตลาดที่มี Mindset ประเภทนี้จะเชื่อมั่นในตนเอง มีความฉลาดและความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ทันสมัย  ชอบความท้าทาย มองสิ่งต่างๆว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนา มากกว่าการมองว่าเป็นอุปสรรค

                        2.Fixed Mindset ทางด้านการตลาด (กรอบความคิดแบบยึดติดหรืออนุรักษ์นิยม) โดยนักการตลาดที่มี Mindset แบบนี้จะมีความเชื่อว่า ตนเอง ไม่ชอบพัฒนา ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบงานที่ท้าทาย เลี่ยงงานที่ท้าทาย หรือเมื่อมีปัญหายากๆ ก็จะกลัว ไม่ชอบสิ่งใหม่ๆ

                             แล้วท่านละเป็นนักการตลาดแบบไหน หรือเป็นนักธุรกิจประเภทไหน 1.Growth Mindset หรือ 2.Fixed Mindset ถ้าท่านเป็นประเภทที่ 1.Growth Mindset ก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและโลกธุรกิจในอนาคต นักการตลาดประเภท 1.Growth Mindset จะประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจและในทางแข่งขันมากกว่า 2.Fixed Mindset 

                             สำหรับหลักการพัฒนา Growth Mindset ของนักการตลาดหรือนักธุรกิจ มีดังนี้

              1.จงคิดบวก จงพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองทำได้ เพื่อทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตรงกันข้ามหากว่าเรามีทัศนคติในทางลบหรือคิดลบ ก็จะทำให้เราไม่มีพลังใจในการสร้างสรรค์การทำงาน แล้วหลายคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนา Mindset ที่ดี คำตอบก็คือ จงพัฒนา Mindset ในทุกๆ วันนั้นเอง

              2.ระยะทางหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรก  ต้องทำสิ่งเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยเติบโตขึ้นเป็นลำดับ บริษัทใหญ่ๆ ก็เช่นกัน ก็เติบโตมาจากบริษัทเล็กๆ ดังนั้น นักการตลาด นักธุรกิจ ต้องใจเย็นในการที่จะรอคอยความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

              3.จงสร้างทีมงาน ไม่มีใครทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ต้องมีผู้อื่นคอยช่วยเหลือ ยิ่งต้องการขยายธุรกิจให้มีความยิ่งใหญ่ หรือ ต้องการให้องค์กรเติบโตขึ้น ยิ่งต้องใช้คนเป็นจำนวนที่มากขึ้น ดังนั้น เราต้องมีการพัฒนา Mindset ของทีมงานด้วย

              4.จงสร้างเครือข่ายร่วมกันในการทำงาน เมื่อบริษัทหรือองค์กรเติบโตขึ้น นอกจากเรื่องทีมงานของเราแล้ว เรายังต้องพึ่งพาองค์กรอื่นหรือบริษัทอื่นค่อยช่วยด้วย ซึ่งการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันจะทำให้ได้รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น 

            5.คิดถึง พูดถึงเป้าหมายบ่อยๆ การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งต้องมีในการทำธุรกิจหรือทางด้านการตลาด เพราะการตั้งเป้าหมายจะทำให้เราเกิดทิศทางในการทำงาน การคิดถึง การพูดถึงเป้าหมายบ่อยๆ จะทำให้เราเกิดการจดจ่อ ที่เป้าหมายในการทำงาน ซึ่งเป็นการตอกย้ำ ทำให้เราเกิดความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ในการทำงาน 

            ตัวอย่างของนักธุรกิจ นักการตลาดที่มี Mindset ที่ประสบความสำเร็จ เช่น 

              โดนัลด์ ทรัมป์ หรือดีที. อภิมหาเศรษฐีวัย 69 ปี ผู้ประกาศตนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เขาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เขาใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากมีอยู่หลายครั้งที่ธุรกิจของเขา ประสบปัญหาถึงขั้นล้มละลาย แต่เขาก็สามารถพลิกฟื้นธุรกิจของเขาขึ้นมาใหม่ได้ มีคนวิเคราะห์ว่า ทำไมเขาจึงประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่ ความจริงมีหลายเหตุผล แต่มีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือ เขาเป็นคนมี Mindset แบบอภิมหาเศรษฐีนั่นเอง

              หรือบุคคลเหล่านี้ก็เช่นกัน มี Mindset ที่ประสบความสำเร็จ เช่น สตีฟ จอบส์และบิล เกตส์ ไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัย แต่ลาออกในขณะที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ เพราะทั้งคู่รู้ว่าตนเองชอบอะไร , ไทเกอร์ วูดส์ รู้ว่าตนชอบเล่นกีฬาประเภทกอล์ฟ มาตั้งแต่อายุ 2 ขวบ อีกทั้งหยุดการเรียนมหาวิทยาลัยขณะเรียนปีที่ 2 เพื่อออกไปเล่นกอล์ฟเป็นอาชีพ , มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook ร่วมกับเพื่อนพัฒนา Faecbook ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด หลังจากนั้นก็หยุดการเรียนแล้วเป็นผู้บริหารของFaecbook อย่างเต็มตัว 

              ผู้พันแซนเดอร์ส แห่ง ไก่ทอด KFC ค้นหาตัวตนเจอตอนอายุ 65 ปี หลังจากทำงานมากมายหลากหลายอาชีพ เช่น ทำงานในฟาร์ม คนขับรถบรรทุก พนักงานขายประกัน  พนักงานดับเพลิง ทหาร แต่ทักษะด้านการทำอาหารเป็นสิ่งที่เขาทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เขาจึงตัดสินใจทำสูตรไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในโลกเมื่อตอนอายุ 65 ปี

              วอลท์ ดิสนีย์ เขาต้องการให้ผู้คนเกิดความสุข โดยเฉพาะเด็กๆ ด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้ เขาจึงสร้างสวนสนุกดิสนีย์ขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากเขาต้องขอกู้หรือขอการสนับสนุนทางด้านการเงิน จากสถาบันต่างๆ ซึ่งเขาก็ถูกปฏิเสธถึง 302 ครั้ง แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ จนความฝันของเขาเป็นความจริงขึ้นมาได้ ก็เนื่องจากจิตใจที่เป็นผู้ให้โดยต้องการมอบความสุขให้แก่เด็กๆทั่วโลก

              ในอดีต “ ใครๆ ก็บอกว่านกเท่านั้นที่บินได้ ” แต่ด้วยฝีมือของ 2 พี่น้องตระกูลไรค์เครื่องบินลําแรกจึงถูกสร้างขึ้น

ในอดีต “ ใครๆ ก็บอกว่า มนุษย์ไม่สามารถวิ่งได้ระยะทาง 1 ไมล์น้อยกว่า 4 นาที ” และแล้วโรเจอร์แบนนิสเตอร์ก็เป็นมนุษย์คนแรกที่วิ่งได้ในเวลาต่อมาก็มีคนอีก 10 คน 100 คน 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนวิ่งได้

              ดั้งนั้น ท่านก็สามารถพัฒนา Mindset ให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จข้างต้นที่กระผมได้กล่าวถึง จงเชื่อมั่นว่าตนเอง สามารถประสบความสำเร็จได้ จงเชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นนักการตลาดหรือเป็นนักธุรกิจที่ดี ที่เก่ง ได้เพราะคนเราทุกคนสามารถพัฒนาได้ เรียนรู้ได้ และการฝึกฝนได้นั่นเอง  

               

                            

คำสำคัญ (Tags): #วิทยากร นักพูด
หมายเลขบันทึก: 702624เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 21:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 21:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี