• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แนะนำหลักสูตร Ph.D.(Education Technology) ม.ขอนแก่น

  ที่นี่เน้นคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist) ซึ้งเป็นทฤษฎีการสร้างความรู้(Construct)ของผู้เรียนนะครับ  

 

ก่อนอื่นขอแนะนำหลักสูตรป.เอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาของ มข.ก่อนนะครับ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เทคโนโลยีการศึกษา ) ปร . ด . ( เทคโนโลยีการศึกษา )

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Technology Ph.D. (Educational Technology)

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่

1. มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมินผล ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

2. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนา องค์ความรู้ใหม่โดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมประสิทธิภาพ การเรียนรู้ที่เหมาะ สมกับสภาพบริบทที่สนองต่อการพัฒนา

3. เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณที่สนองตอบต่อสังคมฐานความ

เรียนทั้งหมด 54 หน่วยกิตแบ่งเป็น

  • หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกิต (Audit) 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 2 วิชานะครับ เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์สาขาได้ที่ http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/phd/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ph.d(education technology) 
  หมายเลขบันทึก: 69777
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

น่ารักจังเลย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย