ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ โทนี่ ปัญญโรจน์

เมื่อโลกเปลี่ยน...นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยน....


เมื่อโลกเปลี่ยน...นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยน....

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

www.drsuthichai.com

 

              คนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่คนเราจะพัฒนาได้ก็ด้วยการเปลี่ยนแปลง  ต้องยอมรับกันว่า โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความรวดเร็ว การสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันก็มีมากมาย โดยเฉพาะการสื่อสารทางด้านการตลาดยุคดิจิทัล( Digital Marketing Communication) นั้นมีเครื่องมือที่หลากหลาย

              ยิ่งสภาวะปัจจุบัน มีโรคโควิดระบาด ยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การดำรงชีวิตจึงต้องมีการปรับตัว วิถีชีวิตใหม่จึงมีคนพูดกันมากขึ้น การดำเนินชีวิตใหม่ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมที่เรียกกันว่า นิวนอร์มอล (New Normal) “ความปกติใหม่” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม  มีการใส่ใจสุขภาพ ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัย ต้องมีการล้างมือบ่อยๆ อีกทั้งมีการใช้เครื่องมือออนไลน์มากขึ้น มีการซื้อผลิตภัณฑ์ มีการลงทุน มีการทำธุรกรรม มีการทำงานออนไลน์ Work from Home มีการเรียน มีการอบรมสัมมนาออนไลน์ มีการทำธุรกิจ โดยใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น

              ดั้งนั้น เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักการตลาด ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ตามไปด้วย

              การสื่อสารการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน นักการตลาดต้องทำทุกรูปแบบ เช่น การสร้างเว็บไซต์จนไปถึงการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Google, Line , Youtube , Tik Tok และโซลมีเดียในส่วนอื่นๆ ซึ่งต้องทำการผสมผสานกัน จึงจะช่วยให้ ลูกค้าเกิดการรับรู้และเกิดการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

              เมื่อมีเครื่องมือ การสร้าง Content Marketing ให้ได้ผลบนโลกออนไลน์ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการทำ Content Marketing  ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

  1. ต้องตั้งเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ จงกำหนดเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ จงกำหนดทิศทางของแบรนด์
  2. ต้องรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา ซึ่งการรู้ว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร อยู่ที่ไหน จะทำให้เราสื่อสารทางด้านการตลาดได้ดียิ่งขึ้น
  3. ต้องรู้จัก ปัญหาของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าว่าคืออะไร
  4. ต้องรู้จักการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจของตน
  5. ต้องรู้จักการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยเก็บข้อมูล(มีการบริหารข้อมูลที่ดี)และใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล
  6. ต้องมีช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ(Facebook, Google, Line , Youtube , Tik Tok และโซลมีเดียในส่วนอื่นๆ) ทั้งนี้แล้วแต่จะเลือกว่าจะใช้เครื่องมือไหน ซึ่งต้องดูกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ออกว่า กลุ่มเป้าหมายใช้หรือเล่นอะไร(Facebook, Google, Line , Youtube , Tik Tok และโซลมีเดียในส่วนอื่นๆ) 

 

การทำ Content Marketing สำหรับนักการตลาด ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ควรฝึกทักษะด้านดิจิทัลดังนี้

 

1. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) ควรฝึกให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ต้องรู้จักตั้งคำถาม (Why) อีกทั้งจงใช้ความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ อย่าง สตีฟ จอบส์ ซึ่งคงยากมาก น้อยคนนักที่จะทำได้ แต่ถ้าเราสร้างนวัตกรรมแบบเปลี่ยนโลกไม่ได้ เราก็ต้องสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่มาก

2.ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning and Learning Strategies) ต้องฝึกฝนให้ตนเองเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Analysis) ต้องฝึกการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ ต้องมีหลักการและเหตุผล  

4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์  (Creativity, Originality and Initiative) เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  คิดต่างไม่ซ้ำใคร (อาจจะใช้สินค้าหรือสิ่งของสองสิ่งมาผสมกันแล้วเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมา) บางครั้งผมก็มีความเห็นส่วนตัวว่า การเป็นนักการตลาดจำเป็นจะต้องมีคนช่างฝัน.. ช่างคิด.. และ ช่างจินตนาการ เพราะถ้านักการตลาดไม่ฝัน.. ไม่คิด.. และ ไม่จินตนาการ แล้วจะไปมีกลยุทธ์หรือไอเดียอะไรใหม่ๆ ไปต่อสู้กับคู่แข่ง

 

สำหรับการขายออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าออนไลน์ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

1.เหตุผลที่ลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อลดการปะทะหรือไปซื้อในที่ชุมชน 

เพื่อความรวดเร็ว เพื่อได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ 

                             2.เหตุผลที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่เชื่อถือ ไม่ปลอดภัย กลัวถูกโกง ค่าส่งสินค้ามีราคาสูง ไม่เห็นสินค้าหรือของจริงก่อนตัดสินใจ มีความกังวลเรื่องคืนสินค้า 

ฉะนั้น การขายออนไลน์คงต้องใช้เวลาพิสูจน์กัน ถ้าผู้ประกอบการ นักการตลาด นักธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ

จริงใจ ไม่โกง มีความซื่อสัตย์ ในระยะ ลูกค้าก็จะมีการบอกต่อ หรือ มีการแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความ แต่ถ้า นักธุรกิจ ผู้ประกอบ นักการตลาด มีพฤติกรรมการขายที่โกง ไม่จริงใจ หลอกลวง ก็คงขายสินค้าได้ไม่นาน เพราะลูกค้าก็จะมีการบอกต่อ แต่เป็นการบอกต่อในแง่ที่ไม่ดี

             

คำสำคัญ (Tags): #วิทยากร นักพูด
หมายเลขบันทึก: 697626เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2022 13:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2022 13:59 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี