การลดการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลราษีไศล

ดวงใจ บัวภู่

- เพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้คลอดให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด หาวิธีการลดอัตราการตกเลือดหลังคลอดลง

วิธีการศึกษา
- กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาคลอดในโรงพยาบาลราษีไศล ศึกษาเปรียบเทียบก่อนการดำเนินงานและหลังการดำเนินการ ระหว่าง 1 ต.ค. 2547- 25 ก.ย.2548 – 25 มิ.ย. 2549

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบการตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด , ทะเบียนผู้คลอด, สมุดจดคลอด, เวชระเบียน, และใบรายงานความเสี่ยง ทำการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปัญหาและสาเหตุในปี 2547-2548 ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ / ความสำคัญของโครงการและการทำการศึกษา / ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและนำมาพัฒนาเป็นแนวทางใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหานำแนวทาง ปฏิบัติเผยแพร่ไปยังผู้ปฏิบัติ ได้แก่ นำ CPG PPH MCH Bord มาใช้การกระตุ้นการประเมินแรกรับให้ทำคลอดในระยะต่างๆ เน้นการตรวจสอบแผลเพื่อดูการฉีดขาด ใช้วิธีการใหม่ๆให้ยา Syntocinon 10 iu ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหลังศรีษะทารกหลังคลอดทุกรายที่ไม่มีข้อบ่งห้ามและปรับ ปรุงกระบวนการดูแลผู้คลอด 2 ชั่วโมง หลังคลอดมากขึ้น หลังจากนั้นวางแผนในการเก็บข้อมูล ร่วมกับการกำหนดตัวชี้วัดที่ยอมรับได้ ทำการตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติ ทำการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล 1 เดือน/สรุปในการประชุมเพื่อการทบทวน/แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง

สรุป
- จากการปฏิบัติตามวิธีการเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดและการเก็บข้อมูล ผู้คลอดได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดทุกราย อัตราการเกิดการตกเลือดหลังคลอดทุกราย อัตราการเกิดการตกเลือดหลังคลอดลดลงและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69691, เขียน: 27 Dec 2006 @ 13:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

satsnan_j
IP: xxx.172.133.153
เขียนเมื่อ 

สวัสดีสบายดีเปล่า ไม่ได้เจอกันนานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ