2022-01-21 ศัพท์ น่าสับสน - Set – combat & contest


Revision C

2022-01-21

ศัพท์ น่าสับสน - Set – combat & contest

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com:

ออกเสียง combat – verb = “kuhm-BAT or KOM-bat” – noun = “KOM-bat”

ออกเสียง contest - verb = “Kuhn-TEST” – noun = “KON-test”

 

Dictionary.com:

MORE ABOUT COMBAT

What does combat mean?

Combat is most commonly used in a military context 

to refer to active fighting among opposing armies

To engage in combat is to engage in fighting.

 

This kind of combat most commonly takes place on a battlefieldor warzone on the ground (calledcombat zone). 

Aerial combat involves fighting in the air among air forces.

Hand-to-hand combat involves close fighting, 

often literally with one’s hands.

 

Combat is often used as a modifier (adjective

in terms that refer to things related to or involving combat,

such as combat training, combat mediccombat fatigue, and combat boots.

 

Combat is sometimes used more broadly 

or figuratively to refer to active conflict between two people or groups, 

as in The two corporations are preparing to do combat in the courtroom

The term verbal combat refers to fighting with words.

 

Combat is also commonly used as a verb 

meaning to oppose or work to defeat

It’s especially used when the thing to be defeated is intangible or abstract, as in 

We need to combat climate change 

or Our organization works to combat poverty. 

The figurative senses of the verbs 

fight and battle are close synonyms of this sense of combat.

 

The sides engaging in combat can be called combatants.

The adjective combative means inclined to fight.

Example

The objective of basic training is to prepare our soldiers for combat.

 

Where does combat come from?

The first records of the word combat come from the 1500s

It comes from the Late Latin combattere, from com-, 

meaningwith ortogether,” and the Latin verb battuere, 

meaning “to strike or “to beat.” 

The word battle is based on this same root.

 

Combat most often implies physical fighting

Military combat on a battlefield can involve close combat

hand-to-hand fighting. 

This is how the word is used in the name of the popular 

and controversial video game series Mortal Kombat. 

The title calls to mind the term martial combat, 

which is fighting using martial arts.

 

When combat is used as a verb

it often likens the conflict to a military battle

implying that the thing that’s being combatted is a formidable opponent

—that it won’t be defeated without a fight.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for combat

Verb

Oppose, Combat, Resist, Withstand

mean to set oneself against someone or something.

Oppose can apply to any conflict

from mere objection to bitter hostility or warfare.  

opposed the plan

Combat stresses the forceful or urgent countering of something.  

combat disease

Resist implies an overt recognition of a hostile or threatening force 

and a positive effort to counteract or repel it.  

resisting temptation

Withstand suggests a more passive resistance.  

trying to withstand peer pressure 

 

Merriam-Webster Dictionary:

History and Etymology for contest

Verb

borrowed from Middle French & Latin

Middle French contester "to debate, make the subject of dispute," 

earlier "to refuse to recognize a right or claim,

probably borrowed from Old Occitan contestar, 

borrowed from Latin contestārī "to call to witness," 

in the phrase lītem contestārī (with līt-, līs "dispute at law") 

"to join issue in a legal suit," from con- CON- + -testārī, 

verbal derivative of testis "witness

— more at TESTAMENT

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

combat & contest

Combat suggests a direct encounter,

one actually involving physical force:

The FBI is supposed to combat crime.”

“The fight between the boxers was a frightful, bloody combat.

 

Contest applies to either a friendly or a hostile struggle for a prize or goal.

A baseball game is a contest; 

a battle between armed forces is both contest and combat.

 

Contest should be associated with struggle andcontention; 

combat should be related to conflict and fight.

หมายเลขบันทึก: 696512เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2022 20:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2022 20:58 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี