ชีวิตที่พอเพียง 4135a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๒ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕   ช่วงโอมิครอนระบาดทั่วโลก  และกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทย


ช่วงโอมิครอนระบาดทั่วโลก  และกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทย

ชีวิตที่พอเพียง 4135a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๒ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕   ช่วงโอมิครอนระบาดทั่วโลก   และกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทย  

๑๓ มกราคม     

เช้าไป มสช. พบคน ๓ ชุด    บ่ายประชุมกับ สกสว. เรื่องการประเมิน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๗๘๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๘   จากทัณฑสถาน ๖๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๐,๕๙๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๐๗.๘ ล้านโดส  

อัตราการระบาดของโควิด ๑๙ เริ่มทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว     จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน ๑ วันสูงกว่า ๒.๕ ล้านราย    แต่จำนวนคนตายน้อย   

 

 ๑๔ มกราคม    

ไปประชุม retreat  โครงการ SiCORE-M ที่โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์  อยุธยา     บ่ายประชุม PMAC TOC ทางซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๘๐๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๘    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๔,๗๙๕ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๘.๓ ล้านโดส 

     

   

๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ (เสาร์)   

ประชุม รีทรีต SiCORE-M ที่อยุธยา     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๔๕๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๒    ในทัณฑสถาน ๒๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๗๗,๓๖๘     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๐๘.๙ ล้านโดส  

   

๑๖ มกราคม (อาทิตย์)           

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๗๒๔     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๐    จากทัณฑสถาน ๑๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๐,๕๔๙ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๙.๔ ล้านโดส      

            

๑๗ มกราคม      

               เช้าไปถ่าย VDO รายงานในพีธีเปิด PMAC 2022 แบบ virtual    บ่ายประชุมหารืองาน กสศ. กับ ดร. ไกรยส    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๖๗๐   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๓    จากทัณฑสถาน ๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๒,๒๑๐ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๙.๕ ล้านโดส 

       

 

       

 

๑๘ มกราคม  

เช้าบรรยายและร่วมฟังในงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะศึกษาศาสตร์ มน.     บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ กสศ.                              

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๑๗๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๙   ในทัณฑสถาน ๑๐  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๑,๙๕๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๙.๘ ล้านโดส   

 

๑๙ มกราคม      

เช้า ประชุม R2R core team ของศิริราช   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๘๔๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๙   จากทัณฑสถาน ๑๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๑,๖๐๒    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๑๐.๓ ล้านโดส   

ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ราวๆ ๓ ล้านคน

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๒ มกราคม ๗,๖๘๑ (๗,๔๐๔) ๒,๒๙๒,๒๙๐ ๒๑,๘๖๙ ๓๑๔,๒๗๑,๘๖๒ ๕,๕๒๒,๗๘๖ (๑๖ น.) ๖๓,๓๙๐,๘๗๖/๘๖๓,๘๙๖
๑๓ ๘,๑๖๗ (๗,๙๒๘) ๒,๓๐๐,๔๕๗ ๒๑,๘๘๓ ๓๑๗,๗๖๘,๘๐๒ ๕,๕๓๒,๓๖๗ (๑๖.๓๐ น.) ๖๔,๓๕๙,๔๐๙/๘๖๖,๘๙๑
๑๔  ๘,๑๕๘ (๗,๙๑๖) ๒,๓๐๘,๖๑๕ ๒๑,๘๙๘ ๓๒๑,๐๖๖,๖๕๔ ๕,๕๔๐,๓๙๐ (๑๖ น.) ๖๕,๒๓๖,๔๗๕/๘๖๙,๒๑๒
๑๕ ๗,๗๙๓ (๗,๕๒๓) ๒,๓๑๖,๔๐๘ ๒๑,๙๑๖ ๓๒๔,๕๑๑,๑๘๘ ๕,๕๔๘,๗๐๐ (๑๖ น.) ๖๖,๒๐๙,๕๓๕/๘๗๒,๐๘๖
๑๖  ๘,๐๗๗ (๗,๗๙๕) ๒,๓๒๔,๔๘๕ ๒๑,๙๒๕ ๓๒๖,๙๕๕,๔๐๖ ๕,๕๕๔,๗๒๖ (๑๖ น.) ๖๖,๖๖๔,๒๘๓/๘๗๓,๑๔๙
๑๗ ๖,๙๒๙ (๖,๗๒๐) ๒,๓๓๑,๔๑๔ ๒๑,๙๓๘ ๓๒๘,๙๓๘,๔๕๑ ๕,๕๕๘,๘๖๖ (๑๖ น) ๖๖,๙๙๕,๕๓๓/๘๗๓,๕๖๔
๑๘ ๖,๓๙๗ (๖,๒๓๒) ๒,๓๓๗,๘๑๑ ๒๑,๙๕๖ ๓๓๑,๖๘๖,๘๐๖ ๕,๕๖๔,๙๓๕ (๑๘ น.) ๖๗,๖๓๑,๑๙๑/๘๗๔,๓๒๑
๑๙ ๗,๑๒๒ (๖,๙๕๐) ๒,๓๔๔,๙๓๓ ๒๑,๙๖๘ ๓๓๕,๕๒๑,๘๓๐ ๕,๕๗๔,๗๒๖ (๑๖.๒๐ น.) ๖๘,๗๖๗,๐๐๔/๘๗๗,๒๔๐
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑๙ ม.ค. ๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 696354เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2022 16:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มกราคม 2022 16:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี