ถึงเวลาคุณธรรม


หวังว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัย พบแต่ความสงบสุข และเป็นปีที่มีคุณธรรม

ถึงเวลาคุณธรรม

A Time for G*R*A*C*E

พลตรี มารวย  ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

17 มกราคม 2565

บทความเรื่อง ถึงเวลาคุณธรรม (A Time for G*R*A*C*E) ดัดแปลงมาจากบทความเรื่อง A Time for G*R*A*C*E, January 11, 2022 ประพันธ์โดย  Harry Hertz “The Baldrige Cheermudgeon จากเว็บไซต์ A Time for G*R*A*C*E | NIST

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้ในรูปแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ download ได้ที่ A time for grace (slideshare.net) 

Harry Hertz “The Baldrige Cheermudgeon”

 • Harry Hertz เป็นผู้ให้กำลังใจและเป็นผู้อำนวยการกิตติคุณของโครงการ Baldrige 
 • เขาเข้าร่วมโปรแกรมในปี ค.ศ. 1992 หลังจากทศวรรษในการทำงานเกี่ยวกับจัดการด้านเคมีวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์เคมี

คุณธรรม (Grace)

 • จากพจนานุกรม Merriam-Webster มีคำจำกัดความหลายคำสำหรับคำว่า Grace 
 • สิ่งที่เขาหมายถึงช่วงเวลานี้ของปีคือ "นิสัยหรือการกระทำหรือตัวอย่างของความเมตตา มารยาท หรือความผ่อนปรน (disposition to or an act or instance of kindness, courtesy, or clemency.)" 
 • Hertz ได้ทบทวนว่า เขาได้แสดงคุณธรรมอะไรบ้างในปีที่ผ่านมา และเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นในปีที่จะมาถึง? 

คุณธรรมทั้งห้า (Five Graces)

 • เห็นได้ชัดว่ามีความคิดที่คล้ายกันอยู่ในใจของ Gary Burnison ซึ่งเป็น CEO ของ Korn Ferry เขียนเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในช่วงเวลานี้ของปี โดยยึดตามคุณธรรมทั้งห้า ได้แก่ การสำนึกบุญคุณ ความยืดหยุ่น แรงบันดาลใจ ความกล้าหาญ และการเอาใจใส่ (gratitude, resilience, aspiration, courage, and empathy
 • เมื่อไตร่ตรองถึงคุณธรรมทั้งห้านี้ Harry Hertz เริ่มใคร่ครวญความหมายของคุณธรรมเหล่านี้จากมุมมองขององค์กร นอกเหนือจากมุมมองส่วนตัว

ข้อที่ 1 การสำนึกบุญคุณ (Gratitude)

 • ในขณะที่ Hertz มีแรงจูงใจในตนเองในการพัฒนากลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และช่วยให้องค์กรของเขาประสบความสำเร็จ เขาก็รู้สึกซาบซึ้งเสมอ ที่ได้รับการแสดงความขอบคุณจากองค์กรของเขา 
 • คำว่า "ขอบคุณ" เป็นคำง่าย ๆ สำหรับความคิด ผลงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม จากเพื่อนร่วมทีม หัวหน้างาน และผู้นำระดับสูง ทำให้เขาอยากทำดีขึ้นไปอีก และมีความรู้สึกดีๆ เมื่อเขากลับบ้านไปหาครอบครัว 
 • การสำนึกบุญคุณอย่างง่าย ๆ นี้ ได้รับการฝึกฝนในองค์กรของคุณดีแค่ไหน? 
 • Hertz เชื่อว่า การแสดงความขอบคุณ เป็นส่วนสำคัญของบทบาทของผู้นำระดับสูง ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมสู่ความสำเร็จ 
 • มีการเน้นย้ำอยู่ในหัวข้อผู้นำระดับสูง (1.1) ของ Baldrige Excellence Framework® และเป็นศูนย์กลางของค่านิยมหลักของ Baldrige ในเรื่อง การให้คุณค่าแก่ผู้คน

ข้อที่ 2 ความยืดหยุ่น (Resilience)

 • ในบริบทขององค์กร ความยืดหยุ่น หมายถึงความสามารถในการ (1) คาดการณ์ เตรียมพร้อม และกู้คืนจากภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน และการหยุดชะงักอื่นๆ และ (2) ปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ความผูกพันของลูกค้า เครือข่ายอุปทาน ประสิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิผลขององค์กร และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเมื่อเกิดการหยุดชะงัก
 • ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น คือค่านิยมหลักของ Baldrige และในข้อ 6.2ค ของกรอบความเป็นเลิศ ที่กล่าวถึงความยืดหยุ่น รวมถึงแง่มุมความสำคัญของบุคลากร 
 • ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก และความอยุติธรรมทางสังคมเป็นเวลาหลายปี ได้ท้าทายความสามารถขององค์กรในการปรับตัว
 • เมื่อเราพิจารณาถึงช่วงเวลาแห่งคุณธรรมด้านบุคลากร ความยืดหยุ่นขององค์กรนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากในความคิดของเขาว่า การวางแผนและการตอบสนองภัยพิบัติของเรา ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กรของเราอย่างเพียงพอหรือไม่? เรามีความยืดหยุ่น การสนับสนุน และการฝึกอบรม/การพัฒนาพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่สำคัญที่คล้ายคลึงกัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาหากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคตหรือไม่? 

ข้อที่ 3 แรงบันดาลใจ (Aspiration)

 • Hertz เข้าสู่ปีใหม่ด้วยความปรารถนาที่จะดีขึ้น ทำดีมากขึ้น และบรรลุชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้น ซึ่งเราทุกคนต่างจมอยู่กับ "ปณิธานปีใหม่" ซึ่งเป็นปณิธานของเราในปีหน้า 
 • การให้ความสำคัญกับผู้คน และ ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ คือค่านิยมหลักของ Baldrige 
 • วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ได้รับการกล่าวถึงทั่วทั้งกรอบความเป็นเลิศของ Baldrige 
 • แล้วองค์กรของคุณล่ะ?
 • มีมุมมองใหม่ของวิสัยทัศน์หรือไม่? มีการมองว่าวิสัยทัศน์นั้นฝังตัวอยู่ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการสำหรับปีหน้าหรือไม่? มีการพิจารณาเรื่องปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นหรือไม่? อะไรเป็นแรงจูงใจให้พนักงานของคุณอยู่กับองค์กรในตลาดงานที่มีความผันผวน? การพัฒนาพนักงานแบบใด ที่จะช่วยให้พนักงานของคุณบรรลุถึงแรงบันดาลใจ และมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น? 

ข้อที่ 4 ความกล้าหาญ (Courage)

 • ทุกคนต้องการความกล้าหาญ ในการจัดการกับความท้าทายของปีที่แล้ว 
 • ครอบครัวต้องการความกล้าหาญในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในบ้านใหม่ ที่กลายเป็นห้องเรียน เป็นสำนักงานสำหรับการทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่จำกัดเพื่อรองรับการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด การว่างงาน และการจำกัดขอบเขตในการเดินทางของเรา 
 • และความกล้าหาญจะยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างหน้าเรามีมากขึ้น และไม่สามารถคาดเดาได้ทั้งหมด
 • การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องใช้ การเรียนรู้ขององค์กรอย่างรวดเร็ว มุมมองของระบบ และนวัตกรรม ซึ่งแนวคิดเหล่านี้อยู่ในค่านิยมหลักของ Baldrige และตลอดกรอบความเป็นเลิศของBaldrige 
 • องค์กรต้องการความกล้าหาญ และผู้ที่แสดงความกล้าหาญนั้น พร้อมที่จะอยู่รอดและก้าวหน้าต่อไปได้ดีกว่า องค์กรต้องการความกล้าหาญในการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ส่งเสริมให้พนักงานตัดสินใจ จัดการกับความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในตารางการทำงาน การหยุดทำงานของเครือข่ายอุปทาน และการเสียสละแง่มุมต่างๆ ของ การจัดการแบบลีน (lean management) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

ข้อที่ 5 การเอาใจใส่ (Empathy)

 • Korn Ferry Institute กล่าวว่า การเอาใจใส่ มีสามด้านคือ การเอาใจใส่ทางปัญญา (Cognitive empathy ) ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้อื่น การเอาใจใส่ทางอารมณ์ (Emotional empathyช่วยให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นกำลังประสบอยู่ และ ความเห็นอกเห็นใจ (compassionช่วยให้เราเต็มใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • องค์กรต่างๆ มีโอกาสที่ดีในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพนักงาน ลูกค้า เครือข่ายอุปทาน และชุมชนในปีที่ผ่านมา 
 • ความเห็นอกเห็นใจทางปัญญา (Cognitive empathy) องค์กรของคุณพิจารณาความท้าทายที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเผชิญในปีที่ผ่านมาหรือไม่? คุณเคย สมมุติตนเองว่าเป็นพวกเขาหรือไม่? 
 • ความเห็นอกเห็นใจทางอารมณ์ (Emotional empathy) คุณเคยพยายามรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เจอภาวะชะงักงันและความท้าทายมากที่สุดหรือไม่? 
 • ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) คุณได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือไม่? คุณได้พยายามช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของพวกเขาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือไม่? คุณได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่จัดการกับอคติในอดีต (ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้สึกตัว) หรือไม่? คุณมีส่วนช่วยสร้างที่พักพิเศษสำหรับลูกค้าที่ขาดแคลนหรือไม่? คุณได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันชุมชนในท้องถิ่นของคุณ ในขณะที่จัดการกับความท้าทายของการใช้ชีวิตรูปแบบโรคระบาดใหญ่และความต้องการที่เกี่ยวข้องหรือไม่? คุณเคยเป็นผู้สนับสนุนความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณหรือไม่? 
 • แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจมีอยู่ใน Baldrige Excellence Framework และฝังอยู่ในค่านิยมหลัก ที่เป็นรากฐานของเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศ 
 • ค่านิยมหลักสี่ใน 11 ข้อของ Baldrige ที่เป็นศูนย์กลางของการเอาใจใส่ขององค์กร คือ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า การให้คุณค่ากับคน การช่วยเหลือสังคม และ จริยธรรมและความโปร่งใส

ปีแห่งคุณธรรม

 • ถึงเพื่อนๆ ผู้ตรวจประเมินทุกคน Harry Hertz หวังว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัย พบแต่ความสงบสุข และเป็นปีที่มีคุณธรรม 
 • To all my Baldrige friends and colleagues, I hope you have a year of health, of safety, of peace — and also a year of grace.

*********************

หมายเลขบันทึก: 696216เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2022 11:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มกราคม 2022 11:52 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี