2022-01-14 ศัพท์ น่าสับสน - Set – C – change & alter


Revision C

2022-01-14

ศัพท์ น่าสับสน - Set – C – change & alter

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com:

ออกเสียง change = “CHEYN” 

ออกเสียง alter = “AWL-ter”

 

Dictionary.com:

HISTORICAL USAGE OF CHANGE

The English noun and verb change are both recorded 

at just about the same time (between 1200 and 1225), 

but the meanings of the noun follow those of the verb

The Middle English verb change

chaungen, chaungie, changen, chaingen (and other spelling variants)

“to be altered, alter (a purpose, attitude, or opinion), 

transform orbe transformed; substitute, exchange” 

come from Anglo-French chaunger, changir 

and Old French changier, with the same eanings. 

The French verb comes from Latin cambiāre “to exchange,” 

from earlier cambīre “to exchange, barter,” both of Celtic (Gaulish) origin.


The French development from cambiāre to changier is regular; 

other Romance languages have developed in differing ways: 

Spanish and Portuguese cambiar keep cambiāre more or less intact;

Catalan has canviar; Sardinian has cambiare; 

Old Provençal has both cambiar and camjar; 

Old Italian (late 12th century) has cambiare, 

but modern Italian only cangiare.

 

The Middle English verb was used to refer to 

the exchange of money, coins, or currency

but the corresponding noun meanings 

did not appear until the mid-16th century

the specific usage “the balance of money returned to a buyer” 

is first recorded in 1665.

 

Dictionary.com:

What is another way to say change?

To change something is to make its form, nature, or content 

different from what it is currently or from what it would be if left alone.

 

Dictionary.com:

WHEN TO USE

What is another way to say alter?

To alter something is to make it different in some particular way

such as in size, style, or course

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for change

Verb

Change, Alter, Vary, Modify  

mean to make or become different. 

Change  implies making either an essential difference 

often amounting to a loss of original identity 

or a substitution of one thing for another.  

changed the shirt for a larger size

 

Alter implies a difference in some particular respect 

without suggesting loss of identity.  

slightly altered the original design

 

Vary stresses a breaking away from sameness, duplication, or exact repetition.  

vary your daily routine

 

Modify suggests a difference that limits, restricts, or adapts to a new purpose.  

modified the building for use by the disabled

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree:

alter

= change: 

alter a will; 

= adjust: 

She’ll need to alter her wedding gown to make it fit.

Not to be confused with:

Altar

=  a table or platform used in a church service or ceremonial rite: 

They knelt at the altar for communion.

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

change & alter

Change is a simpler and more often used of these words, 

but alter is more exact 

in the primary sense of “to modify” or “to make different.” 

 

Actually, change conveys these meanings, 

but it also “to convert,” “to substitute,” “to interchange,” “to make an exchange” 

and conveys a half-dozen other impressions and ideals

 

When one changes his habits

he may perform any of several acts

but when he alters something, he preserves its identity

while changing its appearance.

 

When one alters his clothing

he does one thing

when he changes it, 

he may do several quite different things.

หมายเลขบันทึก: 696125เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2022 20:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มกราคม 2022 20:19 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี