วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2549

วันนี้ดิฉันไม่สบายค่ะ ดิฉันเลยโทร.ไปลาป่วยกับอาจารย์นริศาแล้วค่ะ คงเพราะอากาศเย็น เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ธีรภัทร สุดาทิศ

(ETV ศูนย์รังสิต)