การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 54 (วันพุธที่ 8 ธ.ค. 2564)


          เรียนคณะอาจารย์ และสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาววรรณวิษา วาดเขียน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 54 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เป็นวันแรก ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้

          วันนี้ เป็นวันแรกที่จะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิฉันจึงตื่นเช้าเป็นพิเศษหลังจากที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมานาน วันนี้จึงเป็นวันแรกที่ดิฉันได้ออกไปข้างนอกค่ะ เริ่มจากการออกเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ดิฉันกับเพื่อนไปถึงในเวลา 08:00 น. ตอนนั้นพี่แม่บ้านเพิ่งจะเปิดประตูแล้วให้ไปนั่งรอ ตอนนั้นยังไม่มีใครมาเลยค่ะ เพราะที่นี่จะเริ่มงานในตอน 08:30 น. 

          เวลา 08:30 น. เป็นเวลาที่ได้เข้าไปพบกับหัวหน้า และพี่เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิชาการฯ ทุกท่าน เพื่อแนะนำตัวและฝากตัวเป็นศิษย์ในการฝึกงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ต่อจากนั้นได้เข้าพบพี่เจ้าหน้าที่ นางสาวพัชรินทร์ ปานมา ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ และได้ทำการพูดคุยถึงแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

 

    เวลา 09:30 - 12:00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารและสถานประกอบการกับพี่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฝ่ายสาธารณสุข โดยมีสถานประกอบการ ดังนี้

1.โรงงานฟอร์นิเจอร์ไม้

          ดิฉันได้เข้าไปเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันภัยและแนะนำการป้องกันเชื่อไวรัส โควิด-19 เพื่อส่งเสริมทั้งความปลอดภัยรวมไปถึงส่งสุขภาพและแนะนำแนวทางในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19ให้กับผู้ประกอบการและพนักงาน

โรงงานฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 5
โรงงานฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 5

           

2. ร้าน NIAGARA N GARDEN

          ดิฉันได้เข้าไปตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19ของสถานประกอบการและยังได้สำรวจภายในร้านทั้งหมดในการรักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการให้บริการต่างๆ และยังได้รับเครื่องดื่มอร่อยๆ จากทางร้านมาด้วยค่ะ

NIAGARA N GARDEN (ตัวเครื่องบินที่ทำเป็นคาเฟ่)
NIAGARA N GARDEN (ภายในครัว)
NIAGARA N GARDEN (เจ้าของร้าน)
NIAGARA N GARDEN 

 

3. ร้านคุณแหม่ม ก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็ก

          ต่อจากนั้นดิฉันได้ไปที่ร้านคุณแหม่ม ก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กเพื่อเข้าไปตรวจสอบสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานประกอบการและยังได้สำรวจเพื่อประเมินการปฎิบัติและจัดสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะเช่นกัน โดยบริเวณร้านเป็นสถานที่โปร่งและโล่ง ลมเย็นสบายมากค่ะ

ร้านคุณแหม่ม ก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็ก
ร้านคุณแหม่ม ก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็ก

 

4. ร้านลุงต่าย ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น

           ร้านลุงต่าย ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น ดิฉันได้เข้าไปตรวจสอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานประกอบการและยังได้สำรวจเพื่อประเมินการปฎิบัติและจัดสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะเช่นเดียวกัน ร้านอยู่ติดริมถนนทำให้มีฝุ่นเยอะแต่ที่นั่งในร้านยังสะอาดและมีเจอแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า

ร้านลุงต่าย ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น
ร้านลุงต่าย ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น

 

          หลังจากที่ได้ไปช่วยตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่จำหน่ายอาหารกับพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้ว ยังได้ไปตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดการผักตบชวาในคลองเจดีย์บูชาอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูจะมีเรือสำหรับจัดการผักตบชวา 2 ลำ 

 

          เวลา 12:00 น. ได้กลับมาที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบนวังตะกูและพักรับประทานอาหารโดยพี่เลี้ยงได้มีอาหารกลางวันที่ได้รับแจกเอาไว้ให้เป็นข้าวผัดกะเพราหมู และไข่ดาว

 

          เวลา 13:30 น. ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังตะกูเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนที่จะเปิดเรียนแบบ On site โดยมาการจัดการประชุมและมีตัวแทนคณะกรรมการมาทำการตรวจสอบและประเมิน ดังนี้

  • กรมการปกครอง
  • กรมส่ง่สริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สาธารณสุขเมืองนครปฐม
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
  • ผู้ใหญ่บ้าน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

 

          เวลา 15:00 - 16:30 น. เดินทางกลับมายังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูและรายงานการปฎิบัติงานในวันนี้ ได้มีการพูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงาน ดิฉันจึงได้รับคำแนะนำในการฝึกงานต่างๆ ได้รู้ถึงการฝึกงานของรุ่นพี่ที่เคยมาฝึก รับรู้ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าและปัญหาในสถานการปัจจุบันที่จะส่งผลในการจัดทำโครงการในระหว่างการฝึกงานครั้งนี้เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป เมื่อถึงเวลา 16:30 น. ก็ได้เดินทางกลับบ้านค่ะ

          สรุป สิ่งที่ดิฉันได้รับในการไปฝึกงานวันแรกนี้ มีทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการทำงาน รวมไปถึงได้เรียนรู้การปรับตัวของผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลวังตะกูในสถานการณ์ที่ยังคงมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสถานประกอบการ ร้านอาหาร และสถานศึกษา เรียนรู้ระบบการทำงานและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลวังตะกูอีกด้วย 

          ความรู้สึกของวันนี้ มีทั้งความตื่นเต้นที่ได้เริ่มฝึกงานวันแรก มีความสุขและความสนุก ได้เรียนรู้และได้คำแนะนำมากมายจากพี่ๆเจ้าหน้าที่หลายคน และทุกคนใจดี เป็นกันเองมากๆเลย ทำให้รู้สึกไม่เกร็งเลย สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของดิฉัน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

หมายเลขบันทึก: 693889เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2021 23:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ธันวาคม 2021 09:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี