ตั้งใจว่าจะใช้ Bolg นี้เขียนบันทึกเรื่องราว เบื้องหลังบนเส้นทางแห่งความฝัน(On the road.. My Dream) ของผม ระหว่างที่เรียนที่ ม.ขอนแก่น ประสบการณ์ชีวิตระหว่างเรียน เรื่องสนุกๆระหว่างเรียน มุขต่างๆของเหล่าว่าที่ ดร.ทั้งหลาย(15+) แล้วคุณจะรู้ว่ากว่าจะได้เป็น ดร. มันโหด มัน ฮา แค่ไหน ตั้งว่าจะให้เป็น Edutainment จะได้หรือปล่าวน้อ ^_^'