ห่างหายไปนาน สำหรับการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกท่านอื่น ๆ เนื่องจากในช่วงนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกีฬาครูของเขตพื้นที่การศึกษา กีฬานักเรียน อบต. ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาในการเตรียมการและการจัดกิจกรรมเป็นสัปดาห์ รวมๆ กันแล้วใช้เวลาไปเป็นเดือน ทำให้จำเป็นต้องห่างหายไปจากการจัดทำบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมต่างๆ นั้น จะทยอยลงรูปให้ดูในเวลาต่อไป