วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2549

          วีนนี้ก็กลับมาเริ่มงานใหม่แล้วคะ   เป็นวันจันทร์แรกของสัปดาห์นี้   มาถึงที่ทำงานก็เข้าไปดูตารางงาน   งานถ่ายสำหรับวันนี้ไม่มีคะ   ว่างจึงนั่งทำงานอยู่ที่ห้องตัดต่อซึ่งก็มีงานเก่าของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ยังทำไม่เสร็จ   เพราะเยอะมาก  และใช้เวลาในการทำนานมากพอสมควร   งานของวันนี้ที่ทำต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว   ก็คือ   การแปลงไฟล์จากแผ่นดีวีดีให้เป็นวีซีดี   แล้ว Write ลงแผ่น   ซึ่งวิธีการแปลงไฟล์ดีวีดีเป็นวีซีดี   โดยใช้โปรแกรม Inter Video   มีดังนี้

          1. การแปลงไฟล์นี้ใช้โปรแกรม Inter Video จึงจะอธิบายขั้นตอนของโปรแกรมนี้นะคะ   เริ่มจากการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา 1โฟลเดอร์   ไว้ในไดร์ฟใดก็ได้ที่มีเนื่อที่เยอะๆ  แล้วตั้งชื่อตามงานของเรา

          2. เปิดโปรแกรมขึ้นมา   จะมีหมายเลขกำกับอยู่แต่ละช่อง  คือ 1   2   3   ซึ่งช่องที่หนึ่งให้เลือกที่ ไดร์ฟโฟลเดอร์แผ่นดีวีดีงานของเราขึ้นมา  

          3. ช่องที่ 2   ให้เลือกโฟลเดอร์งานที่เราสร้างไว้ขึ้นมาในข้อ 1

          4. ช่องที่ 3   ให้เลือก CD  เลือก DVD   จากนั้นก็กดปุ่มสร้างที่เป็นรูปแผ่นดีวีดีใหญ่ๆ   รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์เสร็จ   ซึ่งโปแกรมนี้จะแบ่งงานออกให้เป็น 2 ช่วงเลยโดยที่เราไม่ต้องมาแบ่งเอง   เพราะว่าเวลาแปลงเป็นไฟล์วีซีดีแล้ว   แผ่น 1 แผ่นจะไม่พอสำหรับบันทึกข้อมูลลงไปต้องใช้ 2 แผ่น   ซึ่งโปรแกรมนี้สะดวกมากไม่ต้องมานั่งแบ่งช่วงเอง  

          เมื่อทำการแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ก็ Write ลงแผ่นซีดีโดยใช้โปแกรม Nero Smart   วิธีการทำ   ดังนี้

          1. เข้าโปรแกรมแล้วเลือก Nero Burning  เลือกช่องทางซ้ายมือให้เป็น CD เลือก วิดีโอ CD   จะปรากฏหน้าจอขึ้นมา

          2. คลิกที่เลเบลเพื่อตั้งชื่อดิสก์   และคลิกที่เบิร์นเพื่อตั้งความเร็วในการเขียนใช้ความเร็วสูงสุด   จากนั้นกดสร้าง         

          3. จะขึ้นหน้าจอสร้างขึ้นมา  เพิ่มไฟล์ดีวีดีที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วจาดโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ที่ละ 1 งาน   เพราะโปรแกรมได้แปลงดีวีดีให้เป็นวีซีดี 2 แผ่นเรียบร้อยแล้ว   แต่เราทำการ Write ทีละ 1 แผ่น

          4. เลือกเครื่องบันทึก   เลือก เบิร์นคอมไพเลชั่น   จากนั้นกดปุ่ม เบิร์น   รอจนกว่าจะทำการเบอิร์นเสร็จแผ่นจะดีดออกมาเอง   แล้วจึงทำการ Write แผ่นที่ 2 ต่อไป

          งานนี้ใช้เวลาในการทำนานมาก   เป็นเวลาหลายวัน   เพราะมีจำนวนหลายแผ่นมากๆ   ในการแปลงไฟล์ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง   วันหนึ่งก็ทำได้ไม่กี่แผ่น   ในช่วงเวลาที่ว่างรอการแปลงไฟล์นั้นก็ทำงานอีกงานหนึ่งก็คือ   การ Capture รูปภาพจากแผ่นดีวีดี   ซึ่งก็เป็นงานเดียวกับที่แปลงไฟล์ (Capture คือ การทำภาพเคลื่อนไหวให้เป็นภาพนิ่ง)   ภาพที่ได้ก็จะเอาไปทำเป็นหน้าปกดีวีดี   และงานอื่นๆต่อไป   วิธีการ Capture รูปภาพ   มีวิธีการ   ดังนี้

            1. สร้าง Folder ขึ้นมา 1 Folder

          2. เปิดแผ่นดีวีดีงานขึ้นมาในโปแกรม Power DVD   คลิกที่ปุ่มรูปค้อน   เลือกปุ่ม Advance   เลือก Browse    เลือก Folder งาน   ที่สร้างไว้แล้วขึ้นมา  ตอบตกลง

          3. ทำการ Play แผ่นดีวีดี   เมื่อถึงรูปที่ต้องการจะใช้ให้กดหยุด   กดปุ่มรูปกล้อง   เราก็จะได้รูปที่เราต้องการ   ซึ่งจะเปิดดูได้จาก Folder ที่เราสร้างไว้แล้ว

          วันนี้ทุกอย่างราบรื่น   มีความสุขกับการทำงานมาก   ไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆในการทำงาน   คล่องแคล่วว่องไวกว่าแรกๆเยอะมาก   ได้ประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้นเรื่อยๆ   ดีคะ   วันนี้จบบันทึกเท่านี้คะ   พบกับบันทึกใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ