PLC การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอน โลกออนไลน์&การศึกษาไทย


 

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางหรือลดลงเลย การแพร่ระบาดกระจายไปถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด สร้างความยากลำบากให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ รวมถึงสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนซึ่งการเปิดภาคเรียนเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สถานศึกษาบางแห่งเปิดแบบ On site ได้เพียง ๒ สัปดาห์ มีความจำเป็นต้องงด และหันไปใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม โรงเรียนผมก็เช่นกัน คณะครูเข้าปรึกษาขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ขึ้น เพื่อหาแนวทางเพื่อการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนในสถานการณ์การระบาด COVID-๑๙ ได้ทำการวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการเรียนรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์สภาพปัญหาและพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีของครู วิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมกับการเรียน และการสร้างสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอน จาก Power Point เพื่อสื่อสารไปถึงนักเรียน ผู้ปกครอง เพิ่มเติมจากกิจกรรมรูปแบบ On hand แบบฝึก หนังสือเรียน และนำรูปแบบ On line ผ่าน line meeting , Face book บางครั้งครูยังใช้วิธีส่ง Link VDO รวมถึงรูปแบบการสอน On demand โดยจัดทำสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนลงใน Youtube ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาสรุปได้ว่าการเรียนการสอนของครู-นักเรียนประสบผลสำเร็จร้อยละ ๕๐ และค้นพบสาเหตุของปัญหาบางประการ เช่น นักเรียนไม่มีวินัยในการเข้าเรียน ไม่สนใจในการส่งชิ้นงาน(การบ้าน) เกิดความขี้เกียจ บางคนนอนดึกจาการเล่นเกมทำให้ตื่นสายและยังมีบางคนหายออกไปจากระบบออนไลน์ ครูต้องติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาและปรับทัศนคติใหม่ ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นแนงทางสร้างความเข้าใจและความยืดหยุ่นทางการเรียน จากวงสนทนา PLC สรุปได้ว่าในสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ ทำให้แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑.กลุ่มมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒.กลุ่มไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ข้อเสนอแนะในครั้งนี้กระผมเสนอว่าอยากให้ครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนหลากหลายประเภท ปรับเวลาที่จะเข้าเรียนของนักเรียนให้เหมาะสม ยืดหยุ่น ออกแบบเนื้อหาที่กระชับ และมีการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงทุกคน สำหรับ PLC คั้งต่อไปจะนำพาครูอัพโหลด VDO ลง Youtube เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันว่า “ถึงโรงเรียนจะปิดแต่การศึกษาต้องเดินหน้าต่อไป” การตั้งกลุ่ม PLC ถือเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม เสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร เราจะสู้ไปด้วยกัน

คำสำคัญ (Tags): #plc#COVID-๑๙#On line#On site
หมายเลขบันทึก: 691988เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2021 14:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 สิงหาคม 2021 14:55 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท