สรรค์สร้างเพื่องานสื่อสารองค์กร บริบทใหม่


...สร้างฐาน สรรค์สร้าง ส่งเสริม ส่วนร่วม และสืบสาน เป้าหมาย 5 ปีการทำงานด้านสื่อสาร ปลายปีมีอบรม เปิดตัวเว็บไซต์ มช ใหม่ เริ่มจริงจังงาน EdPEx ศูนย์ และงานวิจัย2562

การปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์หลักที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มีความชัดเจนขึ้นโดยเห็นได้จากการประกาศจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กร ฯ การโยกย้ายสังกัดบุคลากร อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันการดำเนินงานภายในศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มีการกำหนดแผนงานและโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร รวมถึงเริ่มต้นดำเนินงานการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ มช. ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “ก้าวใหม่ มช. (CMU Transformation)” และการสำรวจจุดยืน มช. Brand Positioning

สำหรับภารกิจภายใต้ทีมงานสื่อสารองค์กร Talent PR  ในปีของการสรรค์สร้าง (พ.ศ. 2562) มีเป้าหมาย เพื่อการนำเสนอข่าวเสริมสร้างอัตลักษณ์แก่มหาวิทยาลัย ผ่าน Brand Personality, Brand Activities และ Brand Communication strategy ได้แก่ งาน PR Personal (ผู้นำองค์กร) : ก้าวใหม่อธิการบดี (SMIlLE) งานออกแบบกราฟิกต่างๆ ได้แก่ ภาพสไลด์ (เทมเพลท) เพื่อการสื่อสารองค์กรที่สะท้อนอัตลักษณ์ มช. ในทุกกลุ่มและทุกระดับ(ภูมิภาค/ประเทศ/ต่างประเทศ) E-Card ปีใหม่ และออกแบบโลโก้สำหรับใช้ในสื่อกิจกรรม การ PR Personal, งาน Banner/Infographic, งานของที่ระลึกที่สะท้อนภาพ มช. การเผยแพร่ข่าวและสกู้ปข่าวภายใต้แนวคิด CMU Transformation เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์เชิงรุกของ มช. เฉลี่ยเดือนละ 1- 2 เรื่อง โดยมีภารกิจสำคัญ 3S-SMART, SMILE, Sustainable เป็น Theme ย่อย นำเสนอ Content ผ่านช่องทางสื่อข่าวมช.รอบสัปดาห์ เว็บไซต์และสื่อสังคม รวมไปถึงกำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เพื่อการต่อยอดภารกิจด้านสื่อสารองค์กร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร/สื่อ ประเภทสิ่งพิมพ์ (ข่าว มช. รอบสัปดาห์) และงาน Branding

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  จึงพอสรุปได้ว่าเราได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน Create สรรค์สร้าง(Media Innovation in CCARC และ Corporate Communicator Mindset) เพื่อดำเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างแบรนด์ (CMU Branding) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญงาน Content ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการใช้สื่อ และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สื่อสารองค์กรฯ

แม้เป็นงานใหม่ที่ทีมงานทุกคนไม่ได้คิดมาก่อนว่าเวลาของการปรับเปลี่ยน Transformation มาถึงแล้ว จนเกิดความไม่ที่เข้าใจกันบ้างในระหว่างทาง แต่สุดท้ายผลงานที่เกิดจากทีมงานก็ก้าวขยับ เป้าหมายใน 4 ปี ที่ผ่านไปแล้ว 1ปี ก็ยังมีดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวชื่นใจ เป้าหมายเสริมในปีถัดมาคือการพัฒนาเติมเต็มความรู้ให้เกิดแรงบันดาลใจเพิ่ม พร้อมกับการศึกษาระบบ CMU EdPEx ที่ได้ถูกนำมาใช้ในองค์กร

 

 

ปิดท้ายทบทวนงาน (AAR)

ในปีเริ่มต้นนับถอยหลังเกษียณอำลางาน ด้วยการทำงานบทบาทใหม่ของฉันปีนี้ ทำให้ได้เรียนรู้ว่า 

++เรียนรู้งานทีม Talent PR เพื่องาน Challenge ท้าทายในเรื่องใหม่ นวัตกรรมใหม่ โดยสร้าง Sandbox กระบะทราย ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องกังวลกลัวผิดถูก แต่ปรับแก้ไขได้ให้เหมาะสม 

++แนวคิดการทำงานแบบ Agile เป็นแนวคิดที่ชวนให้ทุกคนมีเป้าหมายการทำงานชัดเจนและมุ่งมั่นทำหน้าที่ตามการมอบหมาย ทุกคนได้เรียนรู้การนำทีมผ่านการลงมือทำ การสื่อสารร่วมกันภายในทีมงานเพื่อการพัฒนางาน

++ไม่หยุดการเรียนรู้รูปแบบวิธีคิดและแนวทางบริหารงานใหม่ๆ  แม้ว่าสำหรับฉันซึ่งเลยวัยอันสมควรแก่การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมท้าทายนั้นไปหลายหลักแล้ว ยังคงได้โอกาสเข้าร่วมเป็นน็อตหนึ่งตัวเล็กๆ ได้เรียนรู้ใหม่ พอให้ไม่หลงยุค ตกเทรนด์งานบริหารจัดการ การได้เข้าร่วมในทีม Talent ทั้งที่วัยไม่เข้าพวกทำให้ได้ตื่นตัวในความคิด เพื่อตามเพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่าให้ทัน ได้สร้างมุมมองใหม่ๆ ในการดำเนินงาน ได้หันกลับมองในสิ่งที่ทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อมีโอกาส คงเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วสำหรับฉันในวันนี้

อ่านเติมเต็ม

การทำงานแบบ Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

บันทึกต่อไปสรุป/สกัดความรู้ผ่าน 

การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence EdPEx) >>https://www.gotoknow.org/posts/691806

 

หมายเลขบันทึก: 691721เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2021 10:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 สิงหาคม 2021 21:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี