หลักภาษาไทย พระยาอุปกิตศิลปสาร


หลักภาษาไทย พระยาอุปกิตศิลปสาร

อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์

หนังสือสอนภาษาไทย

อักขรวิธี

พิมพ์ครั้งที่ ๕ พศ.๒๔๙๒

http://mobile.nlt.go.th/readall/371198

ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบาย - อักขรวิธี

ภาคที่ ๑ ลักษณะอักษร

เสียงในภาษาไทย ตัวอักษรตั้งขึ้นตามเสียง มูลรากแห่งตัวอักษร

สระ รูปสระ เสียงสระ จำแนกสระ

พยัญชนะ รูปพยัญชนะ

รูปเครื่องหมายกำกับพยัญชนะ เสียงพยัญชนะ จำแนกพยัญชนะ

วรรณยุกต์ รูปวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์

จำแนกวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ อักษรคู่อักษรเดี่ยว

แบบหลักวรรณยุกต์

ภาคที่ ๒ วิธีประสมอักษร

พยางค์ วิธีประสมอักษร จำแนกวิธีประสมอักษร

ส่วนของพยางค์ พยัญชนะต้น พยัญชนะประสม

ส่วนสระ ส่วนตัวสะกด ส่วนวรรณยุกต์ ส่วนตัว

การันต์ วิธีกระจายอักษร ตัวอย่างกระจายอักษร

ภาคที่ ๓ ลักษณะใช้อักษร

คำอธิบาย วิธีแผลงอักษร วิธีแผลงสระ วิธีแผลงพยัญชนะ วิธีแผลงวรรณยุกต์

หลักเทียบคำบาลี และสันสกฤต สนธิที่ใช้ในภาษาไทย

วิธีเขียนหนังสือ วิธีอ่านหนังสือ

คำแนะนำในการอ่านหนังสือ

วจีวิภาค

พิมพ์ครั้งที่ ๘ พศ.๒๔๙๖

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:172120

คลังทรัพยากรดิจิทัล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือหายาก
สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

- ภาคที่ ๑ ลักษณะคำ
    - บทที่ ๑ ลักษณะคำไทย
    - บทที่ ๒ ลักษณะคำบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

- ภาคที่ ๒ ชนิดของคำ
    - บทที่ ๓ คำนาม
    - บทที่ ๔ คำสรรพนาม
    - บทที่ ๕ คำกริยา
    - บทที่ ๖ คำวิเศษณ์
    - บทที่ ๗ คำบุพบท
    - บทที่ ๘ คำสันธาน
    - บทที่ ๙ คำอุทาน
    - บทที่ ๑๐ ชนิดของคำบาลีและสันสกฤต

- ภาคที่ ๓ วิธีใช้ถ้อยคำ
    - บทที่ ๑๑ ระเบียบของคำ
    - บทที่ ๑๒ วิธีใช้นามและสรรพนาม
    - บทที่ ๑๓ วิธีใช้กริยาและวิเศษณ์
    - บทที่ ๑๔ หน้าที่เกี่ยวข้องของคำ
    - บทที่ ๑๕ ราชาศัพท์-นาม
    - บทที่ ๑๖ ราชาศัพท์-สรรพนาม

วากยสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ ๔ พศ.๒๔๙๓

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หนังสือสภาพชำรุด

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:174157

คลังทรัพยากรดิจิทัล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือหายาก
สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

    - บทที่ ๑ คำอธิบาย
    - บทที่ ๒ ระเบียบภาษาไทยและประเภทวลี
    - บทที่ ๓ เอกรรถประโยค
    - บทที่ ๔ เอกรรถประโยค (ต่อ)

    - บทที่ ๕ อเนกรรถประโยค

    - บทที่ ๖ สังกรประโยค

    - บทที่ ๗ ประโยคระคน

    - บทที่ ๘ บทเชื่อมที่ไม่เกี่ยวกับประโยค

    - บทที่ ๙ ข้อวินิจฉัยการบอกสัมพันธ์
    - บทที่ ๑๐ เครื่องหมายประกอบในการเรียงความ
    - บทที่ ๑๑ วิธีใช้ถ้อยคำสำนวน
    - บทที่ ๑๒ โวหารที่ใช้ในการเรียงความ

ฉันทลักษณ์ พิมพ์ครั้งที่ ๓ พศ.๒๔๙๔

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:174156

คลังทรัพยากรดิจิทัล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือหายาก
สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

- บทที่ ๑ คำอธิบาย
- บทที่ ๒ คำกลอน
- บทที่ ๓ คำโคลง ร่าย และลิลิต
- บทที่ ๔ คำกาพย์
- บทที่ ๕ ประเภทคำฉันท์ต่างๆ
- บทที่ ๖ ประเภทคำเพลงต่าง ๆ

--------------------

หลักภาษาไทย  รวมเล่ม ๗๑๑ หน้า
พิมพ์ครั้งที่ ๙ พศ.๒๔๙๙

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หนังสือสภาพค่อนข้างดี

http://mobile.nlt.go.th/readall/357711

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ขนาด 301 MB
http://164.115.27.97/digital/items/show/10701?page=1353&sort_field=Dublin+Core%2CTitle

ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์
อักขรวิธี หน้า ๓-๘๘

วจีวิภาค หน้า ๘๙- ๓๐๐

วากยสัมพันธ์ หน้า ๓๐๑-๕๑๘

ฉันทลักษณ์ หน้า ๕๑๙-๗๑๐

หมายเลขบันทึก: 690588เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2021 21:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2021 20:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท