2021-04-30 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – analysis & synthesis


Revision A

2021-04-30

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – analysis & synthesis       

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง analysis = ‘uh-NAL-uh-sis’

ออกเสียง synthesis = ‘SIN-thuh-sis’

The American Heritage® Student Science Dictionary

Analysis – plural = analyses (‘uh-NAL-uh-seez’)

The separation of a substance into its parts,

usually by chemical means,

for the study and identification of each component.

Qualitative analysis determines

what substances are present in a compound.

Quantitative analysis determines

how much of each substance is present in a compound.

Ologies & -Isms Dictionary. Copyright 2008 The Gale Group

Analysis

=         the process of deductive reasoning,

as from cause to effect,

from the simple elements to the complex whole, etc.

Ologies & -Isms Dictionary. Copyright 2008 The Gale Group

Synthesis

=       the process of putting two or more things, concepts, elements, etc.

together to form a whole.

=       The whole formed of such combined parts.
— synthesist, n.,

— synthetic, synthetical, adj.

Dictionary of Military and Associated Terms.

Analysis

In intelligence usage,

a step in the processing phase of the intelligence cycle

in which information is subjected to review

in order to identify significant facts for subsequent interpretation.

See also intelligence cycle.

Dictionary of Military and Associated Terms.

Synthesis

In intelligence usage,

the examining and combining of processed information

with other information and intelligence for final interpretation.

Dictionary of Problem Words in English

Analysis & synthesis  

Meaning “separation of a whole into its parts,”

analysis is the antonym (opposite) of synthesis (“putting together”):

“This is an analysisof the campaign for mayor.”

“The synthesis of cadmium acetate is accomplished by the interaction of acetic acid and cadmium oxide.

Both analysis and synthesis are overused

for the words study, examination, and consideration.

Few personsother than laboratory scientists

normally engage ineither analysis or synthesis.

Corresponding verbs,

analyze and synthesize, are often used inexactly.

Noun pluralsare analyses and syntheses,

with the last e in each having the sound of ea in easy.

หมายเลขบันทึก: 690298เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2021 02:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2021 02:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี