Clinical reasoning (ชาคริต วงศ์สุธัญวัฒน์ 6123019)

คุณนุส (นามสมมติ), Alzheimer ความดันสูง เห็ฯภาพหลอน, อายุ 91 ปี, เพศหญิง

Occupational profile

ประวัติผู้รับบริการ : คุณนุส (นามสมมติ) อายุ 91 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ ผู้รับบริการมีอาการหูไม่ค่อยดีต้องพูดเสียงดังถึงได้ยิน ไม่สามารถจำในเรื่องที่พึ่งพูดได้ มีการพูดซ้ำในเรื่องเดิมบ่อยครั้ง เเละมีการนั่ง wheelchair ร่วมด้วย โดยปัจจุบันผู้รับบริการอาศัยอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุ Camillion โดยมีผู้ดูเเลในบ้านพัก Camillion คอยดูเเล

Scientific reasoning

-

Diagnostic reasoning

คุณนุส (นามสมมติ) อายุ 91 ปี เพศหญิง

การวินิจฉัยโรค : Alzheimer

อาการเเสดง : มีการพูดซ้ำๆในเรื่องเดิม ตอบคำถามสั้นๆได้ ไมเข้าใจในคำถามที่ยาวเกินไป มีอาการหู่เเว่ว เห็นภาพหลอนร่วมด้วย

General apperance : รูปร่างสมส่วน เดินได้เเละนั่ง wheelchair ร่วมด้วย ให้ความร่วมมือในการฝึกดี

การวินิจฉัยทางกิจกรรมบำบัด : ผู้รับบริการไม่สามารถทำกิจกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนได้ เเต่สามารถทำกิจกรรมที่บอกเป็นขั้นตอนสั้นๆ ชัดเจนได้

Interactive reasoning

OT : คุณยายทำกิจกรรมอะไรไม่ได้บ้างไหมครับ

Pt. : ก็ไม่ค่อยมีนะปกติทำได้เพราะมีคนดูเเลช่วยเหลือด้วยบางครั้ง

Narrative reasoning

จากคำถามของผู้บำบัดถามว่า "คุณยายชอบทำกิจกรรมอะไรในยามว่างครับ?"

ผู้รับบริการตอบว่า "ปกติวันหยุดชอบไปที่โบสถ์เพื่อสวดมนต์ตลอด เเละก็มีทำสวนบ้าง ดูทีวีบ้าง เเต่ชอบที่จะไปวัดเพราะรู้สึกมีความสุขที่ใจ" 

สรุปผลได้ว่าผู้รับบริการชอบที่จะเข้าวัด ทำสวน ดูทีวี เเละนำมาวางเเผนกิจกรรมในการบำบัดให้มีเป้าหมายต่อไปได้

Procedural reasoning 

  1. ใช้ Therapeutic use of self โดยการพูดคุยกับผู้รับบริการ สบตา เเละวิเคราะห์สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการสื่อโดยใช้ technique deep listening
  2. สัมภาษณ์ Client need พบว่าผู้รับบริการอยากทำกิจกรรมทางศาสนา

Conditional reasoning

Goal ผู้รับบริการสามมารถคงความสามารถด้านความจำระยะยาวได้

FoR. : Cognitive Rehabilitation

Technique : Reminiscence

Intervention implementation : ให้ผู้รับบริการดมกลิ่นดอกไม้ ถามชื่อดอกไม้ต่างว่าชื่ออะไร โดยไม่ซ้ำชนิดกัน หลังจากนั้นให้ผู้รับบริการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับดอกไม้นั้นว่าเอาไว้ใช้ทำอะไร เคยเอาดอกไม้ชนิดนั้นไปทำอะไรบ้าง

Pragmetic reasoning

ถ้ามีโอกาสจะตรวจประเมินการทำ Adls ของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น เพื่อดูความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ

ถ้ามีโอการจะประเมิน MMT เพิ่มเติมเพื่อดูเกรดกล้ามเนื้อที่สามารถทำได้สูงสุดของผู้รับบริการ

SOAP NOTE ครั้งที่ 1

S : ผู้รับบริการชื่อ นุส(นามสมมติ) อายุ 91 ปี เพศหญิง ถูกวินิจฉัยเป็น Alzheimer นั่งบนwheelchair ผู้รับบริการบอกว่า สามารถทำ Adlต่างๆได้ด้วยตนเอง

O : ผู้รับบริการอารมณ์ดี เเต่ชอบขอโทษเวลาที่ไม่เข้าใจคำถาม เเละไม่สามารถจำคำถามที่เคยถามไปเเล้วได้ จึงประเมินเกี่ยวกับความจำด้วย Moca

A : จากการประเมิน Moca พบว่าผู้รับบริการมีความเสี่ยงในด้านความจำเสื่อม

P : ตั้งเป้าประสงค์ในการคงความสามารถด้าน Long term memory

SOAP NOTE ครั้งที่ 2

S : ผู้รับบริการชื่อ นุส(นามสมมติ) อายุ 91 ปี เพศหญิง ถูกวินิจฉัยเป็น Alzheimer นั่งบนwheelchair ผู้รับบริการบอกว่า สามารถทำ Adlต่างๆได้ด้วยตนเอง ชอบทำสวน เข้าวัดเพราะทำให้ใจสงบสุข

O : ผู้รับบริการอารมณ์ดี เเต่ชอบขอโทษเวลาที่ไม่เข้าใจคำถาม เเละไม่สามารถจำคำถามที่เคยถามไปเเล้วได้ ผู้รับบริการสามารถคงความสามารถด้านความจำได้เหมือนเดิม ผู้รับบริการสามารถใช้ long term memoryได้

A : จากการสัมภาษณ์เเละสังเกตขณะทำกิจกรรม ผู้รับบริการชอบเข้าวัด เเละเข้าใจถึงความหมายของดอกไม้เเละการนำดอกไม้เหล่านั้นไปใช้

P : ตั้งเป้าประสงค์ในการคงความสามารถในด้านการเข้าสังคม ศาสนา เเละlong term memory

Story telling

จากกรณีศึกษารายนี้ ขณะที่ประเมินอยู่ในชั้นปีที่2 ในขณะนั้นยังไม่เข้าใจการเขียน Soap note เเละ Clinical reasoning ในครั้งนี้ได้มีโอกาสนำเคสมาสังเกตมากขึ้น เเละดูสิ่งที่ผิดพลาดเเละไม่ได้ทำขณะนั้น เพื่อนำมาเเก้ไขในอนาคต ทำให้เข้าใจในการเขียน Soap note เเละ Clinical reasoning มากขึ้น ขอขอบคุณอาจารย์ที่สังเกตเห็นเเละนำสิ่งที่นักศึกษาไม่เข้าใจให้มาทำงานชิ้นนี้ทำให้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นในรายวิชานี้ครับ

ชาคริต วงศ์สุธัญวัฒน์ 6123019

นักศึกษากิจกรรมบำบัด

      บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เเผนภาพกิจกรรมบำบัด      ความเห็น (0)