ทรายส่องแสง

?ทรายส่องแสง?

เคยเรืองรองส่องระยิบ      ประกายแวววิบ                                     

ประดับทั่วพื้นพสุธา

เป็นเพียงเศษดินหินผา      ถูกมองไร้ค่า

แต่มีราคาในตน

ยังขจายทั่วทุกแห่งหน          เม็ดทรายไร้ตน

เฉิดฉายดั่งทิวากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายลมแสงแดดท้องฟ้าและสายน้ำความเห็น (0)