วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549

          วันนี้ไม่ได้ไปฝึกงานคะ เนื่องจากเป็นวันศุกร์ของเดือนที่หมอนัดให้ไปตรวจโรคประจำตัวทุกๆเดือนคะ เดือนนี้ต้องไปคะเพราะเดือนที่แล้วไม่ได้ไปให้แม่ไปเอายาแทน เดือนนี้จึงต้องไปเอง เพราะต้องให้หมอตรวจคะ จึงขอลาที่ฝึกงานหยุดเป็นเวลา 1 วัน แล้ววันจันทร์จะเริ่มทำงานต่อคะ นิธิกานต์ โซ่กลิ่ม สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล