กำแพงเพชร-โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ การป้องกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ การป้องกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ การป้องกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กรม ปภ. มาตรา ๑๑ (๓),(๔) โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 จังหวัดกำแพงเพชร และคณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ การป้องกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กรม ปภ. มาตรา ๑๑ (๓),(๔) ในครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กำหนดฯ เพื่อให้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐานเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (กรม ปภ. มาตรา ๑๑ให้กรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ (๓)ปฏิบัติการประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๔)แนะนำ ให้คำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่หน่วยงานของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนฯ) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ท้องถิ่นและภาคประชาชน ร่วมกันสร้าง”วัฒนธรรมความปลอดภัย ป้องกัน ระงับเหตุเพลิงไหม้” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานและระบบความปลอดภัย และเพื่อเป็นกรอบแนวทางหลักให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติในรูปของ “การป้องกัน ระงับเหตุเพลิงไหม้”


เสมานิวส์ ข่าวการศึกษากำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 687353เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2020 15:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2020 15:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี