กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันพิจารณาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันพิจารณาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย คณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เรื่อง ผลการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขัน และสัตว์นำโชคการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 "กำแพงเพชรเกมส์ " // การพิจารณาผลการออกแบบสัตว์นำโชค การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "ชากังราวเกมส์" // การปรับแผนงานโครงการ และระยะเวลาในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการเตรียมการรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดลำพูนอีกด้วย

เสมานิวส์ กำแพงเพชร ข่าวการศึกษากำแพงเพชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารกำแพงเพชรความเห็น (0)