การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 60

วันนี้ตื่นสายจึงต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวไปฝึกงาน พอถึงเทศบาลก็ลงชื่อ ลงเวลาการมาทำงาน ในช่วงเช้าจะถ่สยเอกสารและเวียนเอกสาร ซึ่งวันนี้มีการประชุมสภา จึงได้รับงานจากๆพี่ ให้ตัดกระดาษรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม ไปวางตามโต๊ะ และมีเสิร์ฟ ชา กาแฟ และอาหารว่าง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น 60ความเห็น (0)