ฝึกงานวันที่61

วันที่ 9 ตุลาคม เป็นวันฝึกงานวันที่61ของการฝึกงานวันนี้ผมได้ขึ้นไปทำงานที่กองช่างได้เขียนสมุดโครงการต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)