ฝึกงานวันที่56

วันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันฝึกงานวันที่56ของการฝึกของผมผมได้วนกลับมาอยู่กองช่างและได้เขียนสมุดโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)