ฝึกงานวันที่54

วันที่ 30 กันยายนเป็นวันฝึกงานวันที่54ของการฝึกววันสุดท้ายในกองคลังของผมในวันนี้ผมได้ทำฉีกใบเสร็จแล้วพับจดหมายเหมือนเดิมและได้ลงชื่อและเลขบัตรประชาชนลงในExcelเหมือนเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)