ฝึกงานวันที่52

วันที่ 28 กันยายนเป็นวันฝึกงานวันที่52ของการฝึกของผมในวันนี้ผมได้ประชุมเรื่องการมาแสดงตนเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนอยู่ที่ตำบลห้วขวาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)