ถอดบทเรียน กิจกรรมบำบัดกับความเครียดวิตกกังวล

      การแสดงออกทางความรู้สึก เช่น ความโกรธ กลัว เครียด กังวล ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น เป็นผลมาจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนซึ่งจะต้องทำงานเชื่อมโยงให้สมดุลกัน เช่น สมองส่วนหน้าทำหน้าที่เกี่ยวกับระดับการรู้คิด แรงจูงใจภายใน การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา สมองส่วนอารมณ์ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้มั่นคง สมองส่วนรับรู้ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารและความจำ เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สบายใจ พื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่ท้าทาย ก็จะต้องปรับความคิดคือมองในมุมใหม่ๆ คิดแก้ไขปัญหา ปรับจิตใจคือ ปรับไม่ให้จิตยึดติดกับสิ่งเดิม เมื่อปรับความคิดและปรับจิตใจแล้วก็จะต้องปรับตัว คือการปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ บุคคลที่สามารถปรับปรุงตนเองได้ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคมและความคิดอย่างมั่นคงทำให้มีสติ ตื่นรู้ความคิด พัฒนาจิตใจให้เบิกบาน มีความสุขทั้งกายและใจ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทายได้เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดจิตสังคมความเห็น (0)