ประโยชน์ของ MoHo ต่อ การพัฒนาตนเอง


หลักการMoHo มีประโยชน์แก่ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไปในการพัฒนาตนเอง

ประโยชน์ของ MoHo ต่อ การพัฒนาตนเอง

  MoHo หรือ Model of Human Occupation เป็นเหมือนกรอบในการทำงานที่นักกิจกรรมบำบัดได้ใช้ ซึ่งแนวความคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา เพื่อให้การวิเคราะห์ในตัวผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดการคาดเคลื่อน โดยองค์ประกอบที่จะนำมาวิเคราะห์ใน MoHo มี 7 หัวข้อหลักในการสอบถาม และนำข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินตัวผู้รับบริการ เพื่อใช้วางแผนในการรักษา โดยจากหัวข้อที่นำเสนอคือ ประโยชน์ของ MoHo ในการพัฒนาตนเอง สามารถนำไปใช้กับบุคคลปกติได้อย่างดีเลยทีเดียว เริ่มจากหัวข้อแรก Occupational Identity คือ การที่ตัวบุคคลมีความต้องการที่จะทำกิจกรรมดำเนินชีวิต อยากทำ ซึ่งหัวข้อนี้เหมือนเป็นการกระตุ้นให้บุคคลมีการนึกคิดกิจกรรมที่ตนอยากร่วม หรือสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงแล้วก้าวไปสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ เมื่อตั้งหัวข้อได้แล้วเราควรหาได้ด้วยว่าเหตุผลที่อยากจะทำเพราะอะไร เมื่อเราได้ทราบเหตุของตนแล้วก็จะทำให้การตั้งเป้าหมายในการทำกิจกรรมต่างๆชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่ Occupational Competence คือ การที่เราคำนึงถึงศักยภาพ หรือความสามารถเพื่อที่จะเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่เราต้องคำนึงถึงความสามารถจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะที่ไม่ถนัด หรือไม่เคยเกิดขึ้นให้ได้ความชำนาญ หรือเคยชินได้นั่นเอง โดย Participation ก็จะทำให้ผู้รับบริการหรือบุคคลที่ใช้แผนการรักษานี้ได้ดึงความสามารถ หรือประสิทธิภาพที่มีมาใช้ได้จริง และความร่วมกิจกรรมต่างๆได้กับผู้อื่น เจอสังคม ผู้คนหลากหลาย จากนั้นจะเห็นได้ว่าการได้ทำ หรือปฏิบัติในสิ่งที่เข้าร่วมต้องใช้ Skills มากมายในการทำกิจกรรม อย่างเช่น Communication skills , Interaction skills เหมาะแก่การอยู่ร่วมกันในสังคม , Motor skills ก็กล้ามเนื้อต่างๆที่เสียการใช้งาน หรือทำให้ประสิทธิภาพที่ลดลงฟื้นฟูกลับมาใช้ได้ตามปกติ แต่อาจจะไม่หายไปเลยทีเดียว และอีกอย่างที่สำคัญ คือ Process skills เหมาะแก่การวางแผนและดำเนินขั้นตอนในกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง อีกอย่างที่เราพิจารณาในขั้นนี้ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ Vituation ,Habituation และ Performance Capacity ซึ่งทั้งหมดนี้จะเน้นแสดงไปทางด้านความรู้สึก อย่างPsychology ทำให้สิ่งที่เราทำจะเน้นทางด้านอารมณ์และนิสัยที่เราเคยชินหรือที่เราได้คิดไว้ จากนั้นมันจะออกมาในรูปลักษณะของการแสดงออกมา ทำให้ขั้นตอนนี้ต้องเข้าใจเจตนาของกิจกรรมที่เราอยากเข้าถึง และต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เหมือนกับการฝึกซ้อมจนเราสำเร็จ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาก็เกิดจากการฝึกซ้อมจนเป็นความสามารถสูงสุดในตัวเราทุกคน นอกจากนี้สิ่งสุดท้ายที่เป็นปัจจัยทางด้านความคิด พฤติกรรม หรือแรงบัลดาลใจในการใช้ชีวิต คือ Environment ไม่ว่าจะมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ปัจจัยนี้เราควบคุมได้และไม่ได้ อย่างการที่เราจะประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญ คือตนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจ และเคียงข้างคุณมาเสมอ ส่วนปัจจัยอื่นๆที่เป็นสิ่งเร้ารบกวนถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง ทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะบุคคลที่เข้ารับบริการ หรือบุคคลทั่วๆไปสามารถวิเคราะห์ และปฏิบัติตามหลักการ MoHo ได้เพื่อความสำเร็จ หรือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาตน สามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน จนไปถึงผู้สูงอายุที่หาเวลาว่างฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้ระบบการทำงานในร่างกายได้ลืม ทำให้กระบวนความคิดและจดจำดีขึ้น และคงอยู่


For foreign people


 MoHo benefits for personal development 

      MoHo or Model of Human Occupation, it is the framework that occupational therapists use. Which this concept is part of the treatment So that the analysis in the service users do not mistake. The components to be analyzed in MoHo consist of seven main topics. And use this information to assess the service recipient order to plan for treatment based on the topics presented, the benefits of MoHo in personal development. It can be used with normal people quite well. Starting with the first topic, Occupational Identity is that the individual has a desire to do activities , which is like encouraging people to think about the activities they want to participate in or to inspire people to reach out and move towards activities that benefit themselves When you can create a topic, you should be able to figure out what you want to do and why. Once we know our cause, it becomes clearer to set goals for our activities, while Occupational Competence is where we consider the potential or the ability in order to have full and effective access to activities Which we need to take into account the ability to allow us to develop skills that are not right or never happened to gain expertise and used to get there by participation that will allow the client or the person using the treatment plan to draw the ability or the efficiency that has come true and able to participate in various activities with others and meet a diverse society of people. It will then be seen that doing or practice what the participants need to use skills in activities such as Communication skills, Interaction skills suitable for coexistence in society, Motor skills, and various muscles that lose use or make the performance diminish, restore it to normal use But may not disappear at all. And another important thing is that Process skills are suitable for planning and executing steps in activities to be successful. Another thing that we consider at this stage, there are three components: Vituation, Habituation and Performance Capacity, all of which focus on the senses. Like psychology this makes what we do to focus on the emotions and habits that become behavior. Then it will come out as an expression make this step necessary to understand the intent of the activity we want to reach. We must continue to develop It's like practicing until we finish. Because everything that has been acquired   from practice until it is the best in all of us. In addition, the last thing that is the factor of thinking, behavior or inspiration in life is the Environment, whether there is life or no life, This factor we can and cannot control. As for us to be successful, it is important. Is the ones around who are encouraging and always by your side. As for other factors that are disturbing stimuli, if possible, all these should be avoided regardless of whether the person accessing the service or general people can analyze And follow the MoHo principle for success.This is promoted and developed yourself. It can be applied to both school age, working age, and even the elderly who find free time to practice various skills. So as not to forget the system of work in the body that make the thought process and memorize better and persist.

หมายเลขบันทึก: 684843เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2020 11:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 ตุลาคม 2020 10:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี